Med tvang skal landet strømavleses?


Vi skal så klart leve i et demokrati hvor vi har selvråderett i eget hjem. Vi skal så klart leve i et land som støtter opp under menneskene som bor her. Som bidrar til at vi har strøm og varme, til en overkommelig pris.  Hva har skjedd?
Trusler om avstenging av strøm og skremsel om politiet på døra. En endeløse runddans mellom etater og direktorater på jakt etter rettigheter som vi tilsynelatende har. Det er realiteten for flere mennesker i landet vårt akkurat nå.

Argumentene brukt for å nå igjennom til menneskene i byråkratiet er gode og mange. På tross av dette fortsetter nettselskaper og NVE å klaske paragrafer i bordet, om at det har rettigheter som overgår våre. Dette er paragrafer som i utgangspunktet er ment å sikre en trygg og god strømforsyning for befolkningen selv. Nå kjennes det ikke slik ut lenger.

Hvor er de folkevalgtes stemmer?

Innføringen  av “smarte” målere i Norge har ikke vært oppe i Stortinget, dette til tross for at den angår oss alle. For oss i Norge er smartmåleren et EU direktiv. Protestene mot den har vært massive i flere land, USA inkludert ( I California skiftes det nå tilbake til “dumme” målere ).  På tross av dette kan altså en liten forsamling mennesker i NVE – Norges Vassdrag og Energidirektorat – bestemme at dette skal vi ha.

Det hevdes at gjennomgangen har vært tidkrevende og grundig. Man kan jo lure på hvor vanskelig det er å skaffe seg informasjon om fortvilede mennesker og pågående rettsaker, på akkurat dette tema. For oss har det ikke vært vanskeligere enn noen tastetrykk.

Flere mennesker i landet vårt har altså skaffet seg informasjon, og begynt å tenke selv. Til tross for minimalt med pressedekning og balansert informasjon fra nettselskapene selv.  Å skaffe seg informasjon kan være en krevende øvelse i dagens samfunn. Det kan oppleves travelt med mye å ta stilling til.  Plutselig lå det bare et brev i postkassa, fra nettselskapet, om noe som var “smart”. Kjekt, greit og ukomplisert. Nå er det ikke slik lenger.

Bli medlem. Støtt oss, støtt deg selv.

 

Eksterne artikler:

Truer med å kutte strømmen

Pin It on Pinterest

Share This