Styret og talspersoner


Styremedlemmene i STOPP smartmålerne består av personer med ulik bakgrunn – spredt over vårt langstrakte land.

For kort tid siden hadde vi ingen kjennskap til hverandre, men engasjementet i denne saken har ført oss sammen.  Bli litt bedre kjent med oss gjennom en titt på oversikten under. Vi er på mange måter et tverrsnitt av befolkningen – og det er nettopp folkets sunne skepsis og ubesvarte spørsmål som kan snu denne saken.

Du er hjertelig velkommen med på laget! Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil være med å engasjere deg.

Ingriid Stella Oppebøen

Talsperson

Alder: 42

Bosted: Skien

Sivil status: Har barn i barneskolealder og en kjæreste.

Yrke, arbeidserfaring mv.: Største deler av mitt voksne liv har jeg jobbet som journalist, hovedsakelig i NRK. Arbeidsoppgavene har vært varierte, men lengst fartstid har jeg hatt innen helse og vitenskap.

Hobbyer/interesser: Natur, reiser og opplevelser, selvutvikling og skapende sysler.

Ellers vil jeg si: Etter mange travle år i hovedstaden, lever jeg nå et langt roligere liv – på landet i Telemark. Her bor jeg nå i den samme bygda hvor jeg engang vokste opp , en halvtimes kjøretur fra Skien. Omgitt av skog, vann, fjell og jorder… og resten av husene på boligfeltet der jeg bor. Jeg har funnet ut at kroppen min har det best med lite trådløs stråling, og dette har bidratt til at jeg nå setter ekstra pris på naturen og livet ute. Jorda vår er fantastisk! Smartmålersaken har gjort at jeg for første gang i livet mitt engasjerer meg i organisasjonsarbeid. Her står vi sammen om både personvern og helse, og ser det som selvklart at du bestemmer inne i ditt eget hjem. Når noe er riv ruskende galt er det greit å si ifra!

Jonas Ellingsen

Talsperson

Alder: 53

Bosted: Melbu (Vesterålen)

Sivil status: Gift og har tre barn

Yrke, arbeidserfaring mv: Utdannet økonom. Jobber som journalist med temaene næringsliv og forbrukerjournalistikk. Er også utøvende musiker.

Hobbyer/interesser: Samfunn, historie, musikk, friluftsliv, økologisk hagebruk.

Ellers vil jeg si: Det er innbyggerne som eier det meste av kraftproduksjonen i Norge. Rimelig strøm til oppvarming av boliger bør derfor fortsatt være et fellesgode i vårt langstrakte land, med overveiende kjølig klima og kalde vintre. Miljøansvar tilsier naturligvis at vi må bruke kraftressursene på en bærekraftig måte. ACER og Smartmåleren (AMS) handler derimot ikke om miljø, men om avståelse av suverenitet og utflagging av norsk arvesølv. Smartkonseptet er tredd ned over hodene våre, uten at innbyggerne ble tatt med på råd. I takt med økt kunnskap skjønner vi hvorfor: Høyere strømpriser, potensielle helseskader, svekket personvern og en mer sårbar strømforsyning lar seg ikke selge inn.

Hilde Hovden

Sekretær

Alder: 35

Bosted: Lindås utenfor Bergen

Sivil status: Alene med tre barn

Yrke, arbeidserfaring mv.: Utdannet hundefysioterapeut og har jobbet med rehabilitering av hund og hest. Holder nå på med utdanning innen innovasjon og entreprenørskap.

Hobbyer/interesser: Friluftsliv. Har også stor interesse for helse og forskning.

Ellers vil jeg si: Har engasjert meg i myndighetenes (manglende) strålepolitikk i noen år, hovedsaklig vedr. bruk av trådløs teknikk i skoler og barnehager. Vedtaket om installasjon av AMS i alle norske hjem medfører store konsekvenser, både når det gjelder helse og personvern. Dette er noe man ikke blir opplyst om av nettselskapene, og som folk flest derfor ikke er klar over. Utrullingen av AMS uten noen form for konsekvensutredning, og med bruk av tvang, er både grunnlovsstridig og en skandale for befolkningen og demokratiet. Jeg har derfor valgt å engasjere meg inntil vi får stoppet/reversert utrullingen av AMS.

Gard Eitungjerde Høyvik

Styremedlem

Alder: 38

Bustad: Balestrand

Sivil status: Gift med eitt born

Yrke, arbeidserfaring mv.: Eg er utdanna lærar men jobbar i familiebedrifta Ciderhuset med turisme og hagebruk og produksjon av drikkevarar på Balholm AS. Der fokuserer me på sunt kosthald og drikkevarar. Eg jobbar også med ungdomsprosjekt under EU-programmet Erasmus+.

Hobbyar/interesser: Eg er interessert i folk og vera sosial med familie og folk rundt meg. Og også å finne ut kva som skjer rundt meg med å få med meg nyhende, sjå dokumentarar og lese bøker.

Ellers vil eg seie: Eg tykkjer det er heilt utruleg at AMS-målaren blir tredd ned over hovuda våre som forbrukarar, at me ikkje får bestemme sjølve. Mobiltelefonen kan ein slå av når ein vil, og det same kan ein gjera med trådlaust nettverk. Alle bør få bestemma i eigne hus kva for type stråling ein vil utsetja seg for. Dessutan betalar dei som har ein analog målar (gamal målar) for mengd kilowatt dei brukar. Med den nye målaren endrast avtalen og ein betalar ulikt ut frå når ein brukar straumen. Dette er ikkje rett at straumkundane ikkje blir medvetgjorte om. Dessutan ynskjer eg ikkje å dele med straumselskapet eller andre som får tilgang til denne informasjonen når eg gjer kva i huset.

Tore Næss

Styremedlem

Alder: 41

Bosted: Nøtterøy (nær Tønsberg)

Sivil status: Gift, 4 barn mellom 7 og 14 år

Yrke, arbeidserfaring mv.: Utdanna landskapsarkitekt og jobba som det i mange år, og halvveis utdanna tømrer. Jobber nå som pianist ved Slottsfjellet videregående steinerskole, og studerer pedagogikk på Høgskolen i Sørøst-Norge.

Hobbyer/interesser: Spille musikk, kjøkkenhage/dyrking, samfunnsengasjement og mat.

Ellers vil jeg si: Jeg engasjerer meg i smartmålersaken fordi jeg vil verne om privatlivets fred, opprettholde god helse og fordi det er et veldig sårbart system. Mange har ikke andre fyringsmuligheter enn strøm, og da bør strømleveransen være så robust som mulig. Jeg reagerer også sterkt på metodene og retorikken som brukes for å formelig tvinge dette på folk. Dette opplegget er rett og slett ikke et demokrati verdig.

Pin It on Pinterest

Share This