Hvorfor utgjør AMS-måleren en trussel mot privatlivet?


De nye strømmålerne rapporterer kontinuerlig, døgnet igjennom, om ditt strømforbruk tilbake til nettselskapene.

Nettselskapene vet således når du er på do om natta, når du er hjemme eller om du er borte. Smartmålerne har også åpent vei for tilleggstjenester som mange nå står i kø for å tilby. Da kan man få vite om du ser på TV, hvilke kanaler du ser, om du støvesuger eller bruker tørketrommel.

Opplysningene kan brukes til å hente ut særdeles detaljert informasjon om deg og din families liv.

Slike opplysninger er meget verdifulle blant annet til å drive målretta markedsføring. Til sammen åpner dette systemet for et overvåkningssamfunn og et markedspress mange ikke ønsker.

Personopplysninger har blitt en handelsvare i samfunnet vårt i dag. Hvorfor skal vi gi dem bort? Hvorfor skal vi gi dem bort – gratis? Hvorfor har vi fått så lite informasjon om dette aspektet ved smartmålerne fra nettselskapene selv? Er ikke dette informasjon vi har vel så stort krav på å vite, som at måleren er smart. Smart for hvem?

 

Eksterne artikler:

Kraftselskapet slipper ikke inn hos Jørn

Nye smartmålere skaper debat, vi vil ikke bli overvåket

AMS kan bli en overvåkningsboks

Datatilsynet frykter nye strømmålere kan true personvernet

Rettigheter og plikter / overvåkning og sporing/strømmåling

Skitten strøm gir smartmålerne overvåkningsmuligheter

AMS utgjør en risiko for datasikkerheten

Kan bruke politi for å bytte måler

Nettsider:

Smartskandalen

Facebook:

Nei til smartmåler Norge

Smartmeter med mer

STOPP Smartmålerne

 

Pin It on Pinterest

Share This