Personvern i elektroniske kommunikasjonstjenester fra Foreningen STOPP Smartmålerne:


Personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Foreningen STOPP smartmålerne kan lagre og hvordan Foreningen STOPP smartmålerne kan forvalte disse. I elektroniske kommunikasjonstjenester – herunder nett, mobil- og andre IP-tjenester – er disse rammene forsterket gjennom ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) som nylig ble revidert blant annet med hensyn på informasjonskapsler (cookies).

Foreningen STOPP smartmålerne står ikke ansvarlig for hva eventuelle underleverandører eller samarbeidspartnere logger av brukerdata. Disse er underlagt den samme lovgivning som Foreningen STOPP smartmålerne og må dermed handle i tråd med denne på lik linje. Foreningen STOPP smartmålerne vil ta affære hvis det mot formodning skulle komme for en dag at noen av våre samarbeidspartnere eller underleverandører ikke følger personopplysningsloven eller ekomloven i sitt samarbeid med Foreningen STOPP smartmålerne.

Informasjonsplikt

Skulle det allikevel hende at vi uforvarende er kommet til å krenke personvernet, så er Foreningen STOPP smartmålerne forpliktet både til å informere de angjeldende om hvordan deres personopplysninger blir behandlet, samt legge til rette for deres innsynsrett.

Foreningen STOPP smartmålerne verken innhenter eller lagrer personopplysninger gjennom våre elektroniske kommunikasjonstjenester, så sant ikke publikum er blitt underrettet og har godkjent dette, e.g. gjennom påloggingstjenester.

De personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse etc.) brukere har oppgitt på Foreningen STOPP smartmålerne‘s tjenester, eller tilknyttede tjenester fra underleverandører, vil bli lagret i Foreningen STOPP smartmålerne‘s eller Foreningen STOPP smartmålerne‘s underleverandørers databaser. Dette for å sikre at vi kan levere den tjenesten publikum forventer.

Logging

Foreningen STOPP smartmålerne benytter seg av markedsstandarder når det gjelder logging av brukeraktivitet på våre elektroniske kommunikasjonstjenester. Dels ivaretas våre behov gjennom statistikkleveranser fra eksterne leverandører, og dels gjennom egne serverlogger.

Foreningen STOPP smartmålerne kan ikke identifisere enkeltpersoner på bakgrunn av aggregerte dataleveranser fra eksterne leverandører eller egne serverlogger.

Foreningen STOPP smartmålerne loggfører IP-adresser som trafikkerer våre servere for å kunne være i stand til å utføre teknisk feilsøking. Datagrunnlaget benyttes ikke i andre formål, og forsøk på å identifisere enkeltpersoner ut fra disse loggene forekommer ikke. Serverloggene slettes etter kort tid, og det arbeides med å standardisere denne tiden i henhold til Datatilsynets skjønnsmessige vurdering.

Statistikk

Foreningen STOPP smartmålerne benytter statistikkverktøy for å beregne brukertall og trafikk på våre elektroniske kommunikasjonstjenester slik at vi kan utvikle og forbedre tjenestene våre gjennom å forstå hvordan de anvendes. Vi logger hvilke operativsystemer som benyttes, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.

Foreningen STOPP smartmålerne benytter sporadisk også andre statistikkverktøy. Selv om statistikkvertøyene varierer i hvilken detaljeringsgrad de har på sine tjenester, så har ikke Foreningen STOPP smartmålerne tilgang til rådata, kun aggregerte data som ikke identifiserer enkeltbrukere.

Foreningen STOPP smartmålerne både logger og lagrer trafikk og bruksmønster fra våre elektroniske kommunikasjonstjenester, basert på aggregerte data fra statistikkleverandører. Foreningen STOPP smartmålerne verken logger eller lagrer trafikk eller bruksmønster på våre elektroniske kommunikasjonstjenester på en slik måte at man kan identifisere enkeltbrukere.

Videredistribuering

Foreningen STOPP smartmålerne videredistribuerer ikke personopplysninger til andre aktører uten brukerens samtykke, utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og andre normale automatiske elektroniske kommunikasjonstjenester. Publikum kan til enhver tid slette sin brukerprofil på Foreningen STOPP smartmålerne‘s tjenester eller Foreningen STOPP smartmålerne-tilknyttede tjenester.

Geoposisjonering

Foreningen STOPP smartmålerne benytter ved noen tilfeller geoposisjonering basert på IP-adresse for å tilpasse brukeropplevelsen i forhold til brukerens fysiske plassering eller for å ivareta rettighetsmessige forpliktelser. Ved geoposisjonering basert på IP-adresse identifiseres det ingen enkeltbrukere.

Informasjonskapsler (cookies)

Les mer om informasjonskapsler i artikkelen Informasjonskapsler (cookies).

Plattformavhengige apper

Les mer om ivaretakelse av personvern i Foreningen STOPP smartmålernes plattformavhengige apper i artikkelen Ivaretakelse av personvern i Foreningen STOPP smartmålerne‘s plattformavhengige apper.

Pin It on Pinterest

Share This