Hvem er vi?


Organisasjonen STOPP smartmålerne er en samlende interesseorganisasjon for alle som er mot de nye AMS-målerne, uansett årsak – helse, personvern, sårbarhet, strømpriser mv. Vi er en medlemsorganisasjon, og for at alle skal ha mulighet til å melde seg inn, har vi satt minimumsbeløp for innmelding til kr. 10,-. I henhold til våre vedtekter løper medlemskapet til det sies opp.

Konkrete aktiviteter (noen eksempler)

– Vi ønsker å støtte Einar Flydals initiativ om en utredning av den rettslige holdbarheten i smartmålerprosjektet. Dette vil kunne gi verktøy til dem som vil sloss, enten det er ankesaker, saker i sameier, eller stevning mot netteiere eller staten. Utredningen vil gjøres fritt tilgjengelig.

– Rettssak/massesøksmål i egen regi.

– Stordemonstrasjon i Oslo lørdag 2. juni. I forbindelse med denne vil det også være mindre markeringer fredag 1. juni, og seminar/sosialt mv. fredag ettermiddag/kveld.

– Etablering av lokallag. Det er helt sentralt å informere folk om dette. Vi håper du vil være med!

– Undersøke om InPowermetoden kan benyttes i Norge.

Vedtekter

Organisasjonens vedtekter kan du lese her (pdf til nedlasting)

Hva gjør vi?

Vi har en tredelt arbeidsstruktur

1. Folkeopplysning, primært gjennom våre lokallag (bli med å gjør en innsats!) Dette kan for eksempel omfatte dørbanking, distribusjon av rundskriv til husstandene, stands, demonstrasjoner/markeringer, påvirke lokalpolitikere, henge opp plakater, arrangere folkemøter/informasjonsmøter, aktiviteter rettet mot lokal media mv.

2. Gi økonomisk støtte til konkrete prosjekter initiert og drevet av privatpersoner, organisasjoner, virksomheter og andre

3. Egne prosjekter/aktiviteter organisert gjennom ulike arbeidsgrupper

Eksempler på pkt. 2 og 3 kan være presse/media, skriving/utredninger, utgivelse av bøker, filmproduksjon, digital markedsføring/sosiale medier, produsere markedsføringsmateriell, trykksaker osv., kontakt med tilsvarende grupper i utlandet, politisk lobby (Storting, regjering, departementer, andre statlige organer mv.)

Økonomi

– Ingen i organisasjonen, styret inkludert, vil motta godtgjørelse for sitt arbeid

– Inntektene vil kun komme fra innmeldingskontingent og gaver

– Organisasjonens aktiviteter og økonomi skal være åpen og lett tilgjengelig for offentligheten

– Regnskapet skal godkjennes av revisor

Pin It on Pinterest

Share This