Nyheter


 

Flyere og plakater

Flyere og plakater

Mange etterlyser flyere og plakater for å spre informasjon i sitt lokalområde.
Vi har bestilt trykking av materiell – men det er ingen grunn til å vente. Her er en startpakke til nedlasting for utålmodige aksjonister 🙂

les mer
Fastleger og pasienter fortsatt i skvis

Fastleger og pasienter fortsatt i skvis

To statlige etater gir komplett motstridende beskjed i Smartmålersaken:  NVE sier at legene skal kunne dokumentere fysisk ubehag ved smartmålerinstallering. Helsedirektoratet sier at de ikke skal ta den jobben.

les mer
Positiv vending i USA

Positiv vending i USA

SISTE: New Mexico sier nei til utrulling av smartmålere – mens reguleringsmyndighetene i Washington krever at ordningen skal være frivillig.

les mer
Støtteaksjon mot smartmålere i borettslag

Støtteaksjon mot smartmålere i borettslag

Mandag 9. april aksjonerte en gruppe mennesker i Kongsberg mot installasjon av AMS-målere i et borettslag. Formålet var å stanse Glitre Energi i å sette inn 8 målere i en oppgang der én beboer av 9 hadde fått fritak.

les mer

Nipe har ordet

Nipe Torsteinson Naturligvis er grunnleggeren av Nei til smartmeter mm på Facebook, som snart har 15 000 medlemmer.

les mer
Smarte målere og ACER hører sammen

Smarte målere og ACER hører sammen

Når mer enn halvparten av norsk vannkraft skal eksporteres, må kraftunderskuddet dekkes opp… En av hensiktene med smartmålerne er å tilpasse vårt strømforbruk til en ny og mer ustabil kraftleveranse basert på vindkraft og import.

les mer

Vår FB-side

RSS Norske mediehus besøker oss – Men tar de selv ansvar?

  • stoppsmartmaalerne.no 04/05/2018
    Norsk Rikskringkasting AS NRK - https://stoppsmartmaalerne.no/2018/04/26/christina-trenger-hjelp-til-stopp-markering-2-juni/: 2018-05-04 10:24:11
  • stoppsmartmaalerne.no 04/05/2018
    Norsk Rikskringkasting AS NRK - https://stoppsmartmaalerne.no/2018/04/26/christina-trenger-hjelp-til-stopp-markering-2-juni/: 2018-05-04 10:24:04

Pin It on Pinterest

Share This