Hvorfor sier vi STOPP?


Skal man fatte en avgjørelse, trenger man informasjon. I saken om installering av smarte strømmålere (AMS) har ikke folk fått informasjon. Vi har fått et brev i posten om ny strømmåler, og at den er smart. Men smart for hvem?

Strøm er en handelsvare og personopplysninger er en handelsvare. Våre personopplysninger som hentes ut av smartmålerne lagres nå i tre år i Elhub – det sentrale “navet” for strømforsyningen i Norge. Men hvorfor så lenge? Hvem eier våre personopplysninger, blir det EU eller Norge?

Verden over har installering av smarte målere ført til høylytte protester fra flere som har hatt anledning til å skaffe seg info og fra andre som har blitt syke. I Nederland og Storbritannia er ordningen frivillig, i USA fjernes målerne nå i noen delstater og på Hawaii må man søke om å få en. Det har vært budsjettsprekker og misnøye, først og fremst fra forbrukerne selv.

STOPP smartmålerne representerer alle som ønsker at utrullingen av smartmålere skal være frivillig eller stanses helt, og det umiddelbart. Fellesnevner er at vi vil bestemme i eget hjem!

Pin It on Pinterest

Share This