Smarte målere, smart for helsa?


Smartmålerne kommuniserer trådløst med pulset mikrobølgestråling, med store variasjoner i strålingens styrke og hyppighet. Sammenliknet med mobiltelefoner er strålingen målt til å være mindre enn fra en GSM-telefon, men større enn fra en mobiltelefon i 3G- eller 4G-modus ( Se graf av faktiske målinger utført av EMF Consult )  Slike sammenlikninger har for øvrig lite for seg: Pulset stråling påvirker biologien skadelig selv ved meget svake nivåer.

Og mobiler, WiFi og andre strålingskilder kan du slå av om natta, eller legge langt bort fra deg. Det kan du ikke med smartmålerne. Med en smartmåler på veggen nær soverommet, kan styrken på strålingen være som fra en basestasjon/mobilmast 40 meter unna.

Mange mennesker, både i Norge og verden over, forteller om akutte reaksjoner som hodepine, tanketåke, smerter i kroppen, utslett, varmefornemmelser mm. etter å ha fått installert smartmåler i boligen. Andre symptomer kan komme etter hvert, som hodepine, trøtthet, konsentrasjonsvansker mv. Strålingen kan ikke slås av eller på noen måte styres av forbrukeren. Strømmåleren «lever sitt eget liv».

Strålingen fra de nye strømmålerne er likefullt svak, målt i forhold til gjeldende grenseverdier i Norge. Det store flertall av publiserte forskningsrapporter viser at stråling skader biologien – ikke bare til mennesker, men til alt liv (for eksempel ved å gi skader på DNA).

Norges grenseverdier er verdens høyeste, og 100.000 ganger høyere enn Europarådets anbefaling. Vil vi ha det slik?

Klikk direkte på bildet over for å se det i full størrelse

Ekstern informasjon:

Artikler og reportasjer:

Electromagnetic Hypersensitivity

https://einarflydal.com/2018/03/20/smartmalere-sender-vilt-i-boligblokk-na-er-jeg-ogsa-blitt-omfintlig-for-mobiltelefonen/

Grenseverdier for elektromagnetiske felt

Smartmålere (ams) – helse og miljøargumenter for å unngå dem

Elektromagnetisme og hypersensitivitet

Einar Flydal – Smartmåler historier

Smartmålerne stråler vanvittig mye mer enn forutsatt

Nettsider:

www.einarflydal.com

www.smartskandalen.info

www.folkets-stralevern.no

http://www.felo.no

Facebook:

Folkets Strålevern

Smartmeter med mer

Nei til smartmåler Norge

Folkeaksjonen for en wifi-fri skole med friskere barn

STOPP Smartmålerne

Pin It on Pinterest

Share This