Nipe har ordet

Nipe Torsteinson Naturligvis er grunnleggeren av Nei til smartmeter mm på Facebook, som snart har 15 000...

Pin It on Pinterest

Share This