Endelig skal den svært etterlengtede rettsaken mot smartmålerne snart begynne.  Innsamlingen begynte allerede høsten i 2019.

Einar FlydalDet ble innsamlet 3 000 000 kr som skulle komme inn på konto over en 3 års periode. Det var Einar Flydal som sto i spissen med hjelp av FELO, Folkets Strålevern, STOPP smartmålerne og mange enkelt personer.

Det har vært mye frem og tilbake, og tidligere ønsket man kun å gå til rettssak mot energiselskapene for å slippe senderdelen til denne mye omtalte AMS-måleren. Det var strategien tidligere, da Einar Flydal ikke trodde noe annet var mulig å oppnå, men heldigvis har det nå endret seg totalt. For organisasjonen STOPP smartmålerne og oss i frontlinjen, når det gjelder strålekamp, har det vært helt uaktuelt godta en slik løsning.

Vi har hele tiden vært klare på at en smartmåler i egen bolig, uansett senderdel eller ikke, er en strålekilde for mye. En AMS-måler er en strålekilde som det heller ikke er lov å skru av… En slik situasjon er helt håpløs for oss som er ekstra følsomme for stråling. Vi må kunne ha en mulighet for å kunne slå av strålingen for å kunne sove helsemessig.

I tillegg gir en AMS en altfor stor mulighet til å overvåke kundene 24/7 , når først en smartmåler er installert, da kan den lagre bruksmønstre til kunden 24/7 over lengre perioder.

Etter mye mas og påvirkning fra oss over lengre tid, var det svært gledelig høsten 2020 at Einar Flydal og så forsto at man ikke kan godta AMS uansett.

Les mer om dette fra tidligere: Flydal kastet seg 180 grader rundt!

Saken i Halden dreier seg i kjappe trekk om det er rettmessig å nekte smartmåler på grunn av helseplager og helserisiko generelt.

Bilde av saken 19.mai

Du kan følge med og se mer her: Når går saken her?

Kanskje er det også mulig å dukke opp i retten for å se hvordan det hele tar i vei.

På Einar Flydal sine sider står det:

Vitneførselen er også klar: Fra saksøkernes side møter noen av de ni saksøkerne selv. Som ekspertvitner møter fra Norge Else Nordhagen, Odd-Magne Hjortland og jeg. Deretter kommer David Carpenter, USA, og Magda Havas, Canada. De er begge blant klodens fremste forskere på feltet. Alle har levert inn våre vitneforklaringer til retten, og de vil bli offentliggjort når saken er over.

Fra Elvias side møter fysiker Arnt Inge Vistnes, univ.lektor fra Universitetet i Oslo, Lars Klæboe, DSA, og Mads Møller Bæren, senioringeniør, NKOM. Vistnes har forsket og skrevet mye mulig helserisiko knyttet til eksponering for strøm. Klæboe, som er biolog, har deltatt på en rekke forskningsprosjekter om mulige helsevirkninger. Bæren er radio- og elektronikkingeniør fra NTNU og var med på målerrapporten fra januar 2018.

Les mer her: Haldensaken på Flydal sin Blogg 29.april 2021

Det er fortsatt mulig å bidra til å støtte saken i Halden økonomisk, se her: Bidra her!

Halden innsamling 2

Her er partsinnleggene før det virkelig braker løs onsdagen den 19.mai 2021 kl. 2021 i Halden Tinghus:

Halden rettsak saks-fremstilling fra saksøkere

Halden rettsak saks-fremstilling fra Elvia AS

Følg med videre i kampen mot myndigheter og næringsliv!

 

Odd-Erik-s-287x300Odd-Erik Helgesen

Leder av STOPP smartmålerne en del av Norges Miljøvernforbund

Se gjerne mer:

Maier arena i Tønsberg blir bombardert med mikrobølgestråling!

Beklager Flydal! Men her er vi uenige!

USA sin etterretning hadde allerede i 1977 kjennskap til at 5G var helsefarlig!!

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This