Du kan lese at energiselskap ikke har tvangsgrunnlag til å ta strømmen din.

Espen Syversen fra Arendal skriver dette: 

Nettselskapene har ikke hjemmel i lov til å kreve å installere AMS-måler i private hjem uten kundens tillatelse.

Dette begrunnes med at retten ikke kan se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler.

Kristiansand Tingrett; 18-124406TVI-KISA/06

Viser også til Kristiansand tingrett sak nummer 20-122343TVI-KISA /29
Hvor det igjen vises til Gulating LB-2010-114298

I henhold til norsk lovkommentar ved Kai Krüger Note 247 fremgår det at gjennomføring av tvungen stengning forutsetter tvangsgrunnlag og fremgangsmåte etter tvangsfullbyrdelsesloven – RG 2006 s. 129 Gulating LB-2010-114298

Dersom nettselskap stenger strømmen uten at det foreligger tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven, opptrer de rettsstridig og vil således være til gjenstand for videre rettslig oppfølging.

Det er svært uheldig at flere nettselskap fortsetter med trusler ovenfor sine kunder når Agder Energi Nett AS (AEN) har lovet, både i prosesskriv og muntlig i Arendal Tingrett, at AEN AS ikke skal true sine kunder med stenging av strøm, før det eventuelt foreligger en rettskraftig dom i saken.
saks nr. 20-093242TVI-AUAG

Pin It on Pinterest

Share This