Rettsmøtet om den midlertidig forføyning mot Skagerak Energi/Nett, som mange av deres kunder har nå begjært, skal foregå ved Vestfold tingrett i Horten tinghus den 6.november 2020. MØTET BLE UTSATT, FORELØPIG UKJENT TID: Den juridiske utredningen til den tidligere økokrimsjefen Erling Grimstad er nå svært aktuell igjen : SMARTMÅLERNE; JUSSEN OG HELSA. Les mer om dette lenger nede! Vi som var kunder av Skagerak Energi/Nett(SEN) ble tvunget til å gå rettens vei for å slippe og sitte i mørket med liten mulighet for renhold, matlaging og kommunikasjon. Det er liten tvil om at SEN har plaget og herjet med folk over flere år nå, det er ikke sånn kundebehandling bør være. Allerede i fjor var vi tvunget til å anmelde SEN til politiet da selskapet hadde truet med å ta strømmen til svært så mange av kundene sine dersom de ikke fulgte ordre, og lot SEN installere AMS-måler i boligene deres. Mange av kundene til SEN ønsket ikke denne såkalte smartmåleren i egen bolig, og det var tydeligvis god nok begrunnelse for SEN til å koble av strømmen til deres egne kunder… Se hele artikkelen som sto i Tønsbergs Blad her: https://www.tb.no/skagerak-nett/strommalere/nyheter/her-er-strommaler-motstanderne-hos-politiet-anmelder-skagerak-nett-for-trusler/s/5-76-1181416 Skagerak Energi/Nett ønsker altså at alle skal ha de automatiske strømmålerne deres, hvis ikke tar de strømmen til de kundene som nekter, dette har de fortalt i media og per post i flere år nå. STOPP smartmålerne(en avdeling av Norges Miljøvernforbund), Grunnlovspartiet og mange enkeltpersoner har kommet med mange argumenter, gyldige lover og en mengde andre begrunnelser, men SEN har ikke brydd seg, og knapt har de svart ordentlig på brev og meldinger, tross at de har snakket med flere folk som hevder at de har blitt alvorlig syke av disse smartmålerne. https://www.facebook.com/stoppsmartmaalerne/videos/340424400549285/ Onsdag den 7.oktober 2020 leverte vi inn en begjæring om midlertidig forføyning(MF) til Vestfold Tingrett. Vi var 18 personer som leverte våre krav om å beholde strømmen, dette selv om vi ikke vil ha annet enn en analogmåler, altså bare en strømmåler uten mikrobølgestråling, annen helsefarlig stråling og overvåkningsmulighter inne i våre boliger. Odd Inge Storli fra Grunnlovspartiet hadde allerede vært uheldig og mistet strømmen sin i slutten av september. Det er også enda flere som nekter å få installert automatiske strømmålere i boligene sine, men som til nå ennå ikke har fått et skriftlig stengevarsel fra SEN. Og alle disse kundene er nå forberedt på å gå videre til retten, hvis det skulle trenges. Møte2 Mange av oss hadde altså nå levert inn vår begjæring om MF med krav om å beholde strømmen vår til en avgjørelse blir tatt i en eventuell rettssak senere, og alle hadde skrevet under på dette skrivet som hadde blitt levert til Vestfold tingrett den onsdagen den 7.oktober.

Fem av oss hadde også leverte vår eget individuelle tillegg til saken, med gode begrunnelser på hvorfor det må være ulovlig og helt urimelig å ta strømmen på bakgrunn av at vi som kunder nekter AMS-måler, spesielt gjelder dette når vi har betalt fakturaene i alle år og har svært mange andre gode grunner til å nekte denne automatiske strømmåleren.

Undertegnede var altså en av dem som hadde levert sitt eget tillegg til saken. Noen av mine viktigste argumenter for å slippe å miste strømmen var at det meste av kommunikasjon i dag foregår med elektrisitet enten det er på mail, mobiltelefon eller på sosialmedier. Som leder av STOPP smartmålerne, leder og styremedlem i andre organisasjoner, ellers politisk aktiv og har andre samfunns-verv ville det nærmest være umulig å gjennomføre mine demokratiske plikter dersom strømmen skulle bli avkoblet. Samtidig ville det ramme undertegnede uforholdsmessig hardt personlig.

Når man ser forskriftene som NVE har utformet så er det også gode muligheter for kunder som ønsker å slippe unna denne AMS-måleren. Spesielt for de som bruker lite strøm eller er kunder som har dokumenterbar ulemper ved installering av AMS-måler.

Så hvorfor ønsker Skagerak Energi/Nett allikevel å kjøre så harde og tøffe sanksjoner mot sine egne kunder? Nå i dag er det samtidig stadig flere forskningrapporter som forteller at mikrobølge stråling er skadelig for både mennesker og miljø. En metastudie som kom nå i høst 2020 viser at mobilstråling/stråling kan ha bidratt til reduksjon av insektbestanden. 73 av 82 studier viste at strålingen hadde negativ effekt på flere insekter. Se gjerne mer her: https://phys.org/news/2020-09-mobile-insects-german.html Til og med ingeniørene i organisasjonen IEEE bekrefter dette med en egen rapport i 2020 at det kan være store helsepåvirkninger fra elektromagnetisk stråling uansett type. Se hele rapporten her: https://elektrostress.files.wordpress.com/2020/03/ieee-og-emf-forskning.pdf Når SEN ønsker å ta strømmen fra oss kunder som ikke ønsker å installere automatiske strømmålere, så er det dermed ikke uten grunn at vi nekter disse såkalte smartmålerne. I tillegg til all strålingen er det også store muligheter for å overvåke det som skjer innenfor boligen sine fire vegger. Noe som må sees som helt klart ulovlig.

Paragraf 102 i grunnloven!

Mye annen offentlig og private argumenter med vedlegg ble levert inn til Vestfold tingrett, men spesielt et vedlegg virker å være det viktigste innlegget i fremstillingen av saken vår. Og det var denne juridiske utredningen til advokat Erling Grimstad om SMARTMÅLERNE, JUSSEN OG HELSA. Dette var et produkt av den første kronerullingen til STOPP SMARTMÅLERNE som en nystiftet organisasjon i 2018. Einar Flydal bidro også på flere måter med et vedlegg om kunnskapstatusen angående helsa. Boken/rapporten ble produsert av Z-forlag. Undertegnede måtte reise ens ærend på torsdag den 15.oktober for å levere en ekstra kopi av denne juridiske utredningen til Erling Grimstad til Vestfold tingrett ved Horten tinghus. Begrunnelsen for at jeg ble bedt om å reise til Horten tinghus var at med posten ville det ta flere dager… Denne reisen og denne leveringen gjorde undertegnede med stor glede, ingen tvil om at vi nå ble tatt på alvor. Last gjerne ned hele rapporten Her! På videoen under forteller den tidligere økokrimsjefen Grimstad hva han oppdaget når han jobbet med denne juridiske utredningen om smartmålerne. https://www.youtube.com/watch?v=Sofb5HDscTA I den juridiske utredningen til advokat Grimstad fra 2018 er det nok av dokumentasjon som forteller at vi kundene som nekter smartmåler har gode grunner til å nekte akkurat denne automatiske strømmåleren, og dermed er det uten tvil at vi ikke er grunnløse når vi nekter denne installasjonen av disse AMS-målerne i våre egne boliger. Den 16.oktober fikk Odd Inge Storli tilbake strømmen i sin leilighet, noe han var tydelig fornøyd med da han la ut de positive nyhetene på denne offentlig gruppen til Grunnlovspartiet på facebook. “Jeg er meget fornøyd med at nettselskapet måtte koblet på strømmen igjen.. Etter å stå i dette i 18 dager går nå vaskemaskin og nytt og rent tøy og sengesett venter. Som jeg sier uten å ta noen seier på forskudd at man må ofre noe for frihet, selvstendighet og positiv utvikling” Odd Inge Storli

      Som sagt og skrevet tidligere:

Kampen er ikke over før den er vunnet!

Odd-Erik Helgesen Strømkunde hos Skagerak Energi/Nett Leder av STOPP smartmålerne Som er en gruppe i Norges Miljøvernforbund. Les gjerne mer: Anmeldelsen av Skagerak er nå levert! Stråleverdier som ikke henger på greip! Bestridelse av gebyr for manuell avlesning! Se gjerne flere filmer om smartmålerne sine uheldige virkninger på: Filmduken

Pin It on Pinterest

Share This