Ingen tvil om at saken mot automatiske strømmålere er svært viktig for flere andre enn oss motstanderne!

Etter at vi i Tønsberg/Vestfold anmeldte Skagerak, og jeg fortalte på Facebook siden vår at jeg hadde brukt/tapt langt over 2 000 000 kr i denne kampen mot helseskadelig stråling de siste årene, og samtidig fortalte om at jeg nærmest ikke hadde en krone igjen i lommeboka, begynte merkelige sammentreff å hende.

Altså den 21. november 2019 anmeldte en gruppe på 30 personer i Vestfold Skagerak Energi/Nett for trusler om å ta strømmen hvis man ikke godtok at de fikk installere trådløs strømmåler i deres hjem. I Norge er vi livsavhengig av strøm for kommunikasjon, varme, hygiene og mat. Det finnes altså ingen alternativer hvis man ønsker å fungere i samfunnet i dag.

Annmeldelse 21-11-2019

Foto: Tønsbergs Blad

Derfor er det lover og regler for at stenging av strøm skal unngås så godt det lar seg gjøre. Skagerak energi/nett truer allikevel med å ta strømmen til folk dersom de ikke godtar denne strømmåleren med sin helseskadelige stråling. 30 personer anmeldte altså energiselskapet for trusler som kan medføre helseskade. Ledelsen i Skagerak energi/nett har fått hundrevis og kanskje også over tusen bekymringsmeldinger og ganske mange sykdomserfaringer når det gjelder disse smartmålerne, også noen som gjelder dyr. Dette har de også fått dokumentert i det vide og brede.

I begynnelsen av desember 2019 får jeg ekstra utfordringer med både politiet og Vestfold Tingrett.

Liabakken husFjordkraft har levert inn en stevning på undertegnede i saken som ble innstilt i forliksrådet 5. desember 2018. Undertegnede kom den gangen med et motkrav på 2 000 000 kr for tort og svie, for sykdommer og plager som selskapene Fjordkraft og Skagerak Energi hadde påført undertegnede. Skagerak energi som den gangen eide mye større andeler i Fjordkraft, var begge ansvarlig for de gamle strømførende kablene som hang altfor nærme mitt hus. Dette utgjorde et altfor høyt magnetfelt inne i boligen. 6 ganger så høyt som tiltaksgrensen er for barnehager og skoler. Nye hus skal være under 400 nanoTesla. Selv denne grensen kan være ugunstig for mennesker og dyr.

I min bolig “takket være” flere nye hus på oversiden ble magnetfeltet svært høyt inne på soverommene i første og annen 2.etasje. Det ble målt til 2400 nanoTesla, noe som kan bekreftes av egen målerapport fra et anerkjent målefirma.

Se vedlegg: Målerapport

Tross disse høye tallene ønsket ikke Skagerak Energi å gjøre noe for å utbedre situasjonen. Tross utallige forespørsler og purringer fra undertegnede.

Som jeg har fortalt til både Skagerak Energi og Fjordkraft sine representanter tidligere er at denne kraftige strålingen fra disse kraftledningene så nærme huset mitt har påvirket meg og andre svært negativt lenge. Det verste var kanskje når barn som bodde i huset fikk diagnosen barnerevmatisme. Andre fikk sterke smerter som flyttet seg rundt i kroppen, migreneanfall og tinnitus-plager var helt normalt.

 Det ble sagt fra Skagerak Energi/Nett: “Må vi gjøre noe hos deg, må vi gjøre det hos så mange andre også…”

Odd-Erik syk av strømMin kamp mot strålingen har pågått siden 2011, da jeg ble alvorlig rammet og kunne ikke være i nærheten av sånne elektromagnetiske felter over lengre tid uten å få store plager. Spesielt har kampen vært tøff siden jeg fikk en forside i Tønsbergs Blad. Da ble det også utfordringer på jobben, jeg fikk sparken 3 ganger på usaklig grunnlag fra samme arbeidsgiver og har i dag liten inntekt.

Ingen advokater har ønsket å hjelpe meg, heller ikke venner eller bekjente som var utdannet i faget. Skagerak Energi var umulig å vinne over ble det sagt. Derfor har jeg stått uten advokat hjelp i alle disse årene.

Etter å ha opplevd “stygge” saker hos forliksdommere, dommere og politiet er min tillitt til dette systemet på et lavmål.

Kampen mot Skagerak Energi/Nett, Fjordkraft og deres produkter har gitt meg et økonomisk tap på nærmere 2, 5 millioner kr siden 2011. Dette dreier seg om tap av lønn, tap av leieinntekter, utbedringskostnader, helsekostnader og mye annet.

Undertegnede kunne sikkert fått støtte hos NAV, men som alle vet nå har det vært viktig å holde seg langt unna en slik administrasjon. Derfor har jeg måtte bruke oppsparte midler, lånt penger eller fått noe støtte av familie eller venner, til gjengjeld har jeg sluppet fengsel…

Entreprenør Olav Skuggedal sitt firma glemte den siste strømførende ledningen da han skulle grave ned de elektriske-kablene utenfor huset mitt, firmaet la heller ikke ned et trekke rør som er helt vanlig. Skuggedal kom heller aldri på sluttbefaring den våren 2017.

Skuggedal og graving

Vi naboene som hadde gitt ham oppdraget betalte halve summen av det avtalte, og resten måtte vi forhandle om tenkte vi. Det var ikke Olav Skuggedal enig i og saken gikk så til forliksrådet hvor tidligere varaordfører Bent Moldvær var leder.

Firmaet til Olav Skuggedal nøt godt av egen rammeavtale med Tønsberg Kommune. Undertegnede er engasjert i Tønsberg politikken, og satt da i posisjon sammen med denne tidligere varaordføreren.  Allikevel “forsto” han ikke at han var inhabil i denne saken, dette på flere måter, og dømte undertegnede i favør av Olav Skuggedal. Saken måtte derfor, for min del, gå videre til Tønsberg Tingrett.

Entrepenør Olav Skuggedal krever 70 000 kr uten forhandlinger!

Dommer Ketil Aune Sondresen i Tønsberg Tingrett presterte å dømme undertegnede til å skulle betale for arbeid som ikke var fullført. Det viste seg at dommeren var inhabil og tydeligvis hadde store lojalitets-utfordringer i forhold til entreprenør Olav Skuggedal.

Dommer Sondresen ble påklaget til Tønsberg Tingrett flere ganger, men klagen ble ikke besvart før etter 3 måneder. Da fikk jeg beskjed av Tønsberg Tingrett at det var mulig å klage til Tilsynsutvalget for dommere i Trondheim, men at fristen var 3 måneder fra domsavsigelsen…

Undertegnede klagde allikevel, tross klare bevis mot dommeren ønsket de ikke å ta opp saken da fristen var gått ut…

Olav Skuggedal møtte ikke opp i retten da saken skulle avgjøres!

Så nå, i denne saken, også datert 6. desember 2019, vil Tønsberg politiet ta utleggsforretning i mine eiendeler tross alle klare innsigelser, dette med grunnlag i den feilaktige dommen til Ketil Aune Sondresen. Tross anmeldelser om dagligdags korrupsjon av tidligere varaordfører Moldvær, tingrettsdommer Sondresen og entreprenør Olav Skuggedal. Begge mine anmeldelser ble henlagt av Tønsberg politiet uten noe som helst etterforskning.

Saken gikk ikke videre til Agder Lagmannsrett på tross av at alle stevningspapirer var levert inn, derfor at Tønsberg byrett forlangte et forskudds gebyr for saksbehandling i lagmannsretten på nærmere 30 tusen kroner. Det ble ganske enkelt for dumt.

Liabakken med siste ledningNå ønsker altså politiet å gjennomføre en utleggsforretning den 20.01.2020 kl. 12.00 på namsmannens kontor i Tønsberg for en jobb som Olav Skuggedal ikke har fullført og ei eller har sluttbefart, mens det fortsatt henger en strømførende kabel i luften. Oppgaven til Skuggedal var helt klar: fjerne strømledningene som hang for nærme våre hus. Skuggedal skulle også få betalt av oss for kommunikasjonen med Tønsberg kommune angående arbeidet, slik at misforståelser skulle unngås. Beløpet det nå dreier seg om er pålydende nærmere 100 000 kr. Det kan nevnes i denne sammenheng at Olav Skuggedal har familiære kontakter i politiet, og på denne og på andre måter kan føle seg “usårbar”.

Neste sak som nå også plutselig skulle dukke opp i begynnelsen av desember var en fartsbot fra mars måned 2019 som jeg bestred på grunn av mangler av en sikkerhetsmargin på 3 km/t noe som utgjorde en forskjell på et par tusen kroner og 2 prikker i førerkortet noe som jeg aldri tidligere har fått.

Den fjerde saken var fra Statens innkrevingsentral for en halv årsavgift fra på en bil, og tilleggsavgifter på NRK lisens, som jeg i flere år hadde prøvde å avslutte i flere år på grunn av mangel på TV, begge sakene var fra 2017. Plutselig hadde disse saken fått fornyet oppmerksomhet og varsel om tvangsinndriving ble varslet fra Statens innkrevingsentral.

Uansett hva som er årsakene for at disse sakene kommer opp på samme tid er det uten tvil belastende for undertegnede, spesielt i sammenhengende med oppfølgingen av anmeldelsen av Skagerak Energi/Nett som foregår i disse dager.

Det bør i denne sammenheng være lett å forstå at Fjordkraft (eier Skagerak Energi) kun ønsker å gi undertegnede vanskeligheter, i denne sammenhengen er det snakk om rundt 20 000 kr som de mener at jeg skylder dem. I forbindelsen med denne saken må det nevnes at Skagerak Energi/Nett hadde en tilsvarende sak mot undertegnede omtrent samtidig i 2018, men valgte å legge den ned dagen før den nådde forliksrådet da de hadde funnet ut at jeg hadde betalt det jeg skulle allikevel. Skagerak Energi/Nett, Fjordkraft, Kredinor og Sergel har plaget meg med purringer, inkasso og betalings saker i nærmere et år, nærmest uten å svare på mine henvendelser.

Fakturaer 8 måneder

Det er jo helt klart å se at Fjordkraft(eier Skagerak) sine utgifter til denne saken fort kan overgå det beløpet de ønsker å ta inn fra meg…

Skagerak Energi 25.10 2018

Eierskap: 25-10-2018

Denne stevningen til Vestfold Tingrett virker kun å være en trakassering av meg som person og den kampen som undertegnede gjør for å gjøre samfunnet til et bedre sted for oss alle. Strålingen fra elektrisitet, smartmålere eller annet elektromagnetisk kan være svært helseskadelig, noe som nærmere 70 % av all forskningen forteller oss. Bestrides selvfølgelig av energiselskapene fortsatt.

Fra min side ønskes det at Fjordkraft(eier Skagerak) avvises av Vestfold Tingrett da det ligger klare uhederlige hensikter bak, og at Fjordkraft(Skagerak) ikke har tatt seg bryet med å sette seg inn utfordringene med de doble strømregningene jeg mottok høsten 2017 og heller ikke de høye magnetfeltene som undertegnede, familie og leieboere hadde blitt utsatt for i en årrekke.

I tillegg håper jeg at anmeldelsen våres og bestridelsene av gebyr mot Skagerak Energi/Nett blir etterforsket og ferdig behandlet med snarlige positive resultater.

Fra min side er liten tvil om at det er maktpersoner i selskaper og stat som misliker min arbeidsiver og min personlige kamp mot den stadig økende helsefarlige strålingen i samfunnet i dag.

Men denne kampen er ikke over før fornuften har seiret!

Odd-Erik 10

 

 

Odd-Erik Helgesen

Norges Miljøvernforbund

Leder STOPP smartmålerne

 

 

Pin It on Pinterest

Share This