Nå vet jeg ikke hva jeg skal tro eller mene om politiet?!

Vår anmeldelse angående alvorlige trusler fra Skagerak om å tvinge helsefarlige strømmålere inn i våre boliger ble levert torsdag 21.november. Vi hadde lagt ved nok av bevis og hadde mer å komme med.

Foto: Henrik Ulrichsen Tønsbergs Blad

Krimsjefen Knut Erik Ågrav Tønsbergs Blad 21.august-2017

Undertegnede tok kontakt med krimsjef Knut Erik Ågrav i Tønsberg 2.desember 2019 og ønsket et møte da jeg hadde mer bevis å komme med.  Den samme dagen forteller krimsjefen at ikke anmeldelsen en gang var sendt til Skagerak, men regnet med at selskapet hadde lest det i avisen.

Krimsjef Ågrav lovet at han skulle ta det opp med Felles straffesaksinntak slik at jeg skulle få lagt fram mine bevis. Det skjer ingen ting…

Hvorfor gjør han ikke jobben sin? Vi lever jo i et virkelig samfunn, ikke en tegneserieverden…

Flere av våre andre informanter tok personlig kontakt med krimsjefen og påtaleansvarlig jurist Torje Arneson da de hadde mer informasjon og bevis i vår anmeldelse av Skagerak.

De svarte ikke på mail og tok ikke kontakt ellers…

Altså over 30 personer anmelder Skagerak Energi for trusler, og anmeldelsen blir henlagt uten noe som helst avhør eller etterforskning.

Er det slik som Tønsbergs Blad Journalist påpeker? Et politi som ikke viser respekt?

ANMELDELSE HOS ET POLITI SOM IKKE VISER RESPEKT

I dag 7.januar fikk jeg snakket med den ansvarlig ved politiet, og hun sa det var tvil om det var noe grunnlag for etterforskning og uansett så ville det kreve så mye ressurser å finne ut av, derfor henleggelse… Hun påpekte at vi kunne påklage avgjørelsen til statsadvokaten i distriktet/riksadvokaten, men at saken skulle via henne først.

Hva mente hun med det, vi er offer for alvorlig trusler og overgrep fra Skagerak, og forstår at politiet heller ikke fungerer for å hjelpe oss og så skal vi klage saken videre til det samme politiet?!!!

I boken min som dreier seg om hvordan samfunnet svikter har jeg funnet administrasjoner og organisasjoner som nærmest er Fake å regne. Det finnes altså universitet som ikke ønsker å måle eller telle når det gjelder stråling i sine omgivelser. Helsedirektør og kommuneoverlege som forteller at de har sine egen private meninger når det gjelder elektromagnetiske felt. Datatilsyn som plutselig trekker tilbake sine kraftige bekymringer om overvåkning når det gjelder smartmålere. Oppdragsforskning som er kjøpt og betalt på alle måter, og at det er stor butikk for forskerne. Og et Statens strålevern(DSA) som ikke kan noe om måling, men allikevel er det de som bestemmer de tillatte stråleverdiene i Norge.

Se mer på http://elektrostress.no/

Kan det virkelig være slik at vi nå også har fått et kostnad- eller nytteperspektiv i politiet. Ikke trodde jeg det var mulig, at når over 30 personer går til anmeldelse av et selskap for alvorlig overgrep, at det er ingen som blir tatt inn til avhør eller får lov å utdype selve anmeldelsen. I tillegg overser de alle våre forsøk på å komme til ordet.

Så hva skal vi gjøre nå? Ser ut som om vi må påklage avgjørelse…

Møter mandag 13.januar på Tønsberg Bibliotek kl. 11.00 og kl. 17.00!

Odd-Erik Helgesen

Leder av STOPP smartmålerne

  • En gruppe under Norges MIljøvernforbund

Pin It on Pinterest

Share This