Kragerø Blad 14.sept. 2004

Bjørg Evensen har skrevet til El-verk sjefen i Kragerø for og bedt ham fjerne smartmåleren fra huset sitt da den tydeligvis ødelegger søvnen hennes. Det ble lovet at det ikke skulle være stråling dersom senderdelen var tatt ut. Men sånn var det tydeligvis ikke.

Vi var i Kragerø å målte både inne og ute, og ved sikringsskapet. Tross at det var enorm stråling fra smartmålere ute i omgivelsene hennes, var det omtrent ingen stråling inne i leiligheten hennes, tydelig at den var godt skjermet med karbonmaling.

Evensen har tidligere gått ut med at hun sliter med stråling fra elektronikk og forskjellige strålingskilder. Allerede i 2004 sto hun frem i Kragerø med over 4 sider med sin utfordringer.

Ingen tvil om at hun var ei svært sprek dame så lenge hun unngikk stråling.

Hun synes det er svært urettferdig at hun skal betale et gebyr hvert år på 3080 kr for ikke å ha en senderdel på måleren, og når hun i tillegg har blitt søvnløs av det hele. Det er også et stort innhogg i trygden for en som er pensjonist.

Det er slik at disse smartmålerne ser ut til å lage en form for skittenstrøm i anlegget som påvirker oss mennesker, og spesielt de som er sensitive fra før av.

SE mer: Skittenstrøm

 

Her er litt av brevet til som Evensen sendte til El- verket i Kragerø:

Till El-verk sjefen i Kragerø.

Den 22.februar dette år fikk jeg satt inn smartmåleren. Jeg er el-overfølsom og ville ikke ha det. Min avdøde mann og jeg har strålingstetta hele huset med tanke på at her skulle vi bo så lenge vi levde. Han døde for 6 år siden, og etter det har jeg vært alene.

Jeg kunne slippe å ha senderen, den kunne kobles fra, men måleren var for gammel blei det sagt. Jeg måtte bytte i alle fall. Hvis jeg ikke hadde senderen måtte jeg betale 3080 kr i året. Jeg syntes det var dyrt, men alle i kommunen skulle betale det samme. Dessuten skulle en mann fra e-verket komme en gang i året og lese av måleren og det var det som skulle koste3080 kr.

Måleren jeg hadde fungerte fint og jeg har sjøl lest av den hver måned i flere år nå så hvorfor jeg måtte bytte og få en til å lese av har jeg ennå ikke forstått noe av.

Jeg ble forsikra om at smartmåleren var helt trygt og hvis jeg fikk kobla av senderen var den helt trygg for meg, men da måtte jeg jeg betale. Dessuten sendte den bare 4 ganger i døgnet. Kl. 6 og 12, og da bare i noen få sekunder. Dette gikk jeg med på for å slippe gebyret.

Måler og sender blei kobla til 22/2- 2019, men allerede dagen etter måtte jeg få senderen frakobla da jeg ikke fikk sove. Gebyret ble betalt som det skulle.

Våren kom og sommeren gikk, men søvnen uteble. Nå måtte jeg ty til sovetabletter, men sånn skulle det jo ikke være. Det var tydelig at noe ikke stemte…

Bjørg Evensen er ikke den eneste som opplever disse plagene med smartmåleren selv om den er uten senderdel. Mange sliter med søvnen, noe som igjen gjør kroppen sliten og i ubalanse.

Det er helt klart at det å betale gebyr for en ny strømmåler som gjør henne syk er et overgrep.

Gebyret må betegnes som urettmessig uansett hvordan man måtte se på dette. I standardnettleieavtale som har vært det gjeldende fram til disse såkalte smartmålerne ble installert står det skrevet i § 5.2:

 

Undertegnede har kun en gang opplevd at strømselskapet har gjort dette på 25 år, derfor virker det underlig at de nå skal ta grådig betalt for denne tjenesten som egentlig er deres egen plikt i følge nettleieavtalen.

NETTSELSKAPET PLIKTER Å PÅSE AT ALLE MÅLEPUNKTER ER AVLEST MINST EN GANG I KALENDERÅRET…

Uansett hvordan man tolker denne § 5.2 er det urimelig at det nå ikke skal være godt nok med egen avlesning når man har gjort det i over 20 år uten noe som helst kontroll.

Se hele standard nettleieavtale her:

Standard-nettleieavtale 21-12-2019

 

Kragerø Blad 14.sept. 2004

Når det gjelder saken Bjørg Evensen og flere i forhold til gebyret for manuell avlesning ser det hele ut som en straff fordi de ikke ønsker å installere denne smartmåleren. Når selskapene ikke har drevet årlige måleravlesninger tidligere uten noen problemer virker det som mistillit til kundene, og spesielt mot de sliter med stråling fra elektromagnetisk felter.

Flere saker rundt urettmessig innkreving av gebyr for å ikke ville ha smartmålere i egen bolig ruller nå frem. Først og fremst i forliksrådene.

Vi står på videre på videre og husk:

Kampen er ikke over før den er vunnet!

SE mer om stråling og annet: Elektrostress

 

Odd-Erik Helgesen

Leder av STOPP smartmålerne

En gruppe under Norges Miljøvernforbund

Pin It on Pinterest

Share This