Fantastisk opplevelse i går når vi leverte vår anmeldelse av Skagerak nett på Tønsberg politistasjon.

Alle hadde skrevet under anmeldelsen som privat personer. Det var 32 underskrifter fra folk fra 30 år og oppover. Anmeldelsen gikk ut på at vi har blitt truet med å miste strømmen dersom vi ikke godtok denne strålemaskinen i eget hjem. Altså pest eller kolera, et stort overgrep.

Vi fikk pratet med krimsjefen og anmeldelsen ble levert inn med diverse vedlegg. Jeg har stadig tro på at politiet er den rette veien å gå. Og anbefaler andre til å gjøre det samme.

Anmeldelse av Skagerak Nett A/S for trusler om å ta strømmen vår.

 I lys av de siste uker med NAV-avsløringer, hvor vi ser hvordan diverse forvaltingsorganer tar seg til rette for å gjennomføre politiske holdninger og verdier på tross av norske gjeldende lover og regler, ønsker vi med denne anmeldelsen at politiet etterforsker Skagerak Nett A/S for reelle trusler fremsatt i medier og per post til sine kunder.

I aviser og i brevs form til oss kunder, enten vi er eiere/leiere av boligen, har Skagerak Nett A/S truet med å ta strømmen vår, dersom vi ikke tillater at selskapet installerer den nye automatiske AMS-måleren i våre hjem.

Vi er svært bekymret over sikkerheten rundt vår strømforsyning, overvåkning av våre boliger og over all den unødvendige mikrobølge- og annen stråling vi blir belastet med, dersom vi går med på denne installeringen.

Når det gjelder vår sikkerhet angående strømforsyning er det klart at et slikt digitalisert og automatisk strømmålersystem gjør oss svært sårbare i forhold til strømleveransen, siden dette systemet er svært enkelt å hacke, slik at strømmen kan bli stoppet av uvedkommende når vi trenger den som mest f.eks i januar måned og i minus 30 grader celsius.

Dette med fjernstyring av strømmålerne gjør oss ekstremt sårbare og kan ikke sammenlignes med tidligere avtale hvor vi leste av strømmen en gang per. måned. Med den nye måleren er det slik at målinger sendes med mikrobølgede pulser 1,6 ganger per. sekund. Det vi si en endring av antall målinger fra EN måling til over 4 millioner målinger per måned. Uten tvil en svært urimelig endring fra vår tidligere avtale med nett/strømleverandøren…

Se hele her: Anmeldelse av Skagerak Nett levert 21-11-2019

Vedlegg:

Notat-vedrørende-hjemmel-for-stenging-av-strøm

Datatilsynet om smartmålere

advGrimstad-AS-Flydal-Smartmålere-juss-helsa-NEDLAST-v-2.01-20180815

 

Odd-Erik Helgesen

Leder av STOPP smartmålerne

– En aksjonsgruppe under Norges Miljøvernforbund

 

 

Pin It on Pinterest

Share This