Nå er det dugnad, ANMELD nettselskapet for trusler om å ta strømmen fra dere. (Anmeld gjerne energiselskapet ditt som medskyldig)

Vi vet alle at dette ikke bare er trusler. Strømmen har allerede blitt tatt fra mange folk på forskjellige steder i Norge nå.

Les gjerne teknisk ukeblad: Stenger strømmen hos AMS nektere

Strømmen er en nødvendighet i Norge. Dersom vi mister strømmen mister vi også mulighet til varme, kommunikasjon, mat og god hygiene.

Derfor har Nettselskapet og energiselskapet plikt til å levere strøm nesten uansett hva kunden skulle finne på å gjøre.

Det at kunden nekter installering av automatisk strømmåler er derfor ikke et vesentlig brudd på avtalen mellom kunden og nett- og energiselskapet så lenge han betaler sin strømregning.

Det står i tidligere avtaler at strømmen skal leses av av kunden en gang i måneden. Og at energiselskapet skal ha tilgang til å kontrollavlese en gang i året.

Når nett- og energiselskapet nå ønsker å avlese strømmen 1,6 ganger pr. sekund er det en urimelig endring av avtalen. Spesielt uten noe som helst forhandlinger med kunden.

Svært avansert datamaskin som kan overvåke, styre og stoppe all strømmen i boligen

Nett- og energiselskapet har nå installert automatiske strømmålere hos nærmere 99 % av befolkningen uten å gå i forhandlinger med kundene på noe som helst vis. Når kunden har protestert har Nett- og energiselskapet henvist til NVE og Olje- og energidepartementet om at dette er bestemt derfra. Men det medfører ikke riktighet. Det som medfører riktighet er at NVE tillater automatisk strømmålere, men ikke hvilke automatiske strømmålere.

Nett- og strømselskapene har ønsket seg en trådløs løsning og en måler som måler oftest mulig. Dette er ikke kundevennlig på noe måte, og er en urimelig endring fra EN måling i måneden til en måling 1,6 ganger i sekundet.

Altså en endring i målinger fra 1 gang i måned til 4 147 200 ganger i måneden. Dette er altså en urimelig endring for kunden. Når man vet at alle disse målingene sender en kraftig pulset mikrobølge samtidig ut i boligen og muligens flere kilometer avgårde for å nå mottakere et sted der ute, er dette en vesentlig ulempe for kunden(og muligens for miljøet planter, insekter, dyr og husdyr også).

Se forskning her: Bio-initiativet

Denne strålingen har gjort mange mennesker syke på forskjellig vis og det har nettselskapene fått nok av tilbakemeldinger om. Folk har snakket med dem, mailet med dem og sendt dem brev om at det som har skjedd med dem er katastrofalt etter at smartmåleren ble installert. De har hatt svært mange smerter og plager, og har måttet flytte fra sine hjem. Tross denne informasjonen fortsetter nett- og energiselskapene å true med å ta strømmen til folk som nekter disse såkalte strømmålerne i sine egne hjem.

Her presser Skagerak Nett/Energi og deres innleide selskap seg på eldre og syke, se bildene under.

 

Hvordan er dette egentlig mulig i en rettstat?

Jo dette er mulig fordi politiet trenger en anmeldelse for å starte en etterforskning. Det vet alle advokater og det vet undertegnede, har det skjedd et overgrep, voldtekt eller annet kriminelt må det anmeldes ellers skjer det oftest ingenting.

Disse smartmålerne er svært avanserte datamaskiner som kan styre all strømmen i boligen til folk helt ut i et helt enkelt radioapparat eller strykejern. De har “følere” ute i en hver stikkontakt og et hvert apparat i hjemmet. Dette medfører noe som heter “skittenstrøm” og det er det mange som reagerer svært negativ helsemessig på, noen blir bare litt mer slitne og trøtte. Undertegnede hadde en smartmåler i sitt fritidshus i Sverige, og fikk heldigvis byttet den tilbake til en vanlig analog måler. Jeg hadde i den perioden i 2011/2012 blitt kraftig rammet av elektrostress. Installatøren fra Vattenfall sa at det var noen som reagerte slik som meg, han mente at det helt klart skyldes noe som kalles “skittenstrøm”. Han forklarte at det nå for tiden ble mer og mer av det i strømnettet.

Se gjerne denne siden som dreier seg om “skittenstrøm” fra smartmålere.

The problem is what is called the “switched mode power supply. :  Smartmeter and dirty electricity

På grunn av mange folk får en slags strålesyke av denne såkalte “skittenstrøm” er det heller ingen grunn til å godta en smartmåler uten kommunikasjons del. Vanlig analogmåler er det eneste alternativet.

Se gjerne denne lille filmen om strålesyke:

https://nhi.no/animasjoner/kreft/stralesyke/?fbclid=IwAR08MhGL4XM7LM19wfyKbKFQJpty9lbQPCdT9WqQpvyF1Lxpbo7NmJq0bnI

Det heter i filmen:

Alle typer stråling kan medføre skade på kroppen og føre til en tilstand som omtales som strålesyke.

Det at denne smartmåleren i tillegg kan overvåke oss i eget hjem 24 timer 7 dager i uken, absolutt  hele året er også en svært alvorlig grunn til å nekte strømmåleren. Det må understrekes at det norske forsvaret har nektet disse målerne i mange av sine anlegg. Undertegnede har pratet med flere ansatte i datatilsynet i august 2018, de var svært skeptisk til denne overvåkning som nå var blitt mulig å gjennomføre med disse automatiske strømmålerne. Deres advarsler lå også ute på nettet en god stund.

Datatilsynet hadde skrevet:  Strømforbruk kan spores til enkeltpersoner og fare for misbruk av personopplysninger.  Ved å analysere detaljerte data om strømforbruk kan det i fremtiden være mulig å anta eller å forutsi når personene i hjemmet er på ferie eller på jobb, når de sover og er våkne, om de ser på TV eller bruker elektriske verktøy eller utstyr, hvor ofte de vasker klær og lignende. Bruksmønstrene kan være nyttige for å analysere vårt strømforbruk med tanke på for eksempel strømsparing. Men bruksmønstrene kan også bli brukt til andre ting, slik som markedsføring og reklame. Politiet, skattemyndighetene, forsikringsselskaper, utleiere, arbeidsgivere og andre tredjeparter kan også være interessert i informasjon om det personlige strømforbruket.

Se her: Datatilsynet om smartmålere på pdf-fil

Denne beskrivelsen av ulempene med smartmålere ble fjernet og tilpasset senere på høsten 2018. Dette ligner på munnkurv på de ansatte.

Se gjerne beskrivelse samme nettsted i dag: Datatilsynet om smartmålere 20.januar 2019

Ingen tvil om at det er nett- og energiselskaper og private og offentlig næringsinteresser som ønsker dette avanserte måle- og styre systemet inn i hver eneste bolig uansett om det skulle ramme personvern eller helse til mange enkelt mennesker.

Vi i STOPP smartmålerne har tidligere benyttet oss av noen advokater og andre hjelpere til vurderinger og utredninger.

Så se mer her: Notat-vedrørende-hjemmel-for-stenging-av-strøm

Adv-Schødt-AS-2019.06.02-Betenkning-om-stenging-av-strøm

Her er en bok med som vi har gitt ut i samarbeid med Einar Flydal hvor det også er en juridiskutredning av tidligere økokrimsjef Erling Grimstad:

AdvGrimstad-AS-Flydal-Smartmålere-juss-helsa-NEDLAST-v-2.01-20180815

Se gjerne også denne korte videoen med Erling Grimstad:

Vi som er kunder av monopol bedrifter har spesielt vern i loven, og nett- og energiselskapene har leveringsplikt da strøm er en nødvendighetsvare for alle innbyggere i Norge.

Når vi som privatkunder nekter installering av en slik automatisk-strømmåler er det med svært gode grunner og dette er også kommunisert på så mange måter med de forskjellige nett- og energiselskapene rundt om i Norge. Det er uten tvil ikke et vesentlig kontraktsbrudd mellom nett- og energiselskapene når kundene nekter å få en installering av en automatisk strømmålere av denne typen i egne boliger.

Så igjen og derfor ønsker vi at alle som nekter å få denne smartmåleren installert, skal ANMELDE nett- og energiselskapet deres for trusler om å koble dere fra strømmen. Strømmen er en nødvendighetsvare i Norge og disse selskapene har leveringsplikt og det vet de så veldig godt.

Ingen tvil om at dette er en POLITISAK når så store monopol-selskaper prøver å ta i fra enkelt personer livsnødvendigheter uten at det er noe vesentlige kontraktsbrudd på noe måte samt at nett- og energiselskapene har en lovpålagt leveringsplikt til kunden. Se tidligere vedlagte filer.

Så ANMELD nett- og energiselskapet deres til politiet, helst personlig på stasjonen deres,  og samtidig krev å få snakke med en etterforsker slik at dere kan få saken deres ordentlig belyst. I forbindelse med denne anmeldelsen er det alltid viktig å ha med seg en støtteperson, gjerne din mann, din kone, far, bror…

Ta med deg mest mulig utskrifter og andre papirer som bekrefter overgrepet som blir utført av nett- og energiselskapene. Ta vare på alle papirer på ordentlig måte, kanskje i en perm.

Bruk våre vurderinger og utredninger så godt dere kan, men det er politiet og deres advokater sin oppgave å etterforske anmeldelsen av dette overgrepet.

Vi bør alle ha tillit til at politiet gjør jobben sin, det skal ikke være nødvendig å ansette egne advokater for belyse dette overgrepet mot vanlig folk. Nett- og energiselskapene har brutt en mengde lover og regler samtidig oppført seg truende mot sine egne kunder for å kunne gjennomføre sine egne lønnsomme planer.

Så anmeld saken og la politiet som den riktige instans gjøre jobben sin. Har nett- og energiselskapet allerede tatt strømmen din? Anmelde dem så raskt du kan!

Advokater er helt klart av og til kjekt å ha, men Norge er fortsatt en rettsstat det vil si at det er lover og regler som gjelder og ikke store selskaper eller mektige personer som bestemmer det de skulle finne på.

Vi i Norges Miljøvernforbund tar denne saken svært alvorlig og håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten, det koster ikke penger, og vi har muligheten til at politiet kan gjøre en grundig etterforsking av overgrepene som er gjort mot så mange innbyggere i Norge.

 

Lykke til!

 

Odd-Erik Helgesen

Daglig leder gruppa STOPP smartmålerne underlagt

Norges Miljøvernforbund

PS!  Hvis noen av dere synes dette høres vanskelig ut send meg en SMS  til 932 20312

og jeg ringer dere tilbake fra min hus telefon.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This