På det ekstra ordinære årsmøtet 12.august i Arendal ønsker ledelsen i STOPP smartmålerne at organisasjonen skal slå seg sammen med Norges Miljøvernforbundet.

Vi i STOPP smartmålerne ønsker å vinne kampen mot disse automatiske strømmålerne, derfor har Tore Næss og styret funnet ut at vi ønsker en sammenslåing med Norges Miljøvernforbundet. Leder Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet har lenge hatt en forståelse for at elektromagnetisk stråling muligens er vår tids største miljøtrussel.

Allerede i 2008 gav de ut et Miljømagasin med tittelen:

Elektromagnetisk stråling – Vår tids største miljøtrussel

Undertegnede var en tur i Bergen med sammenslåingen for øyet, og hadde derfor flere møter med leder Kurt Oddekalv og andre fra Miljøvernforbundet.

I løpet av de siste 25 årene har Miljøvernforbundet(NMF) arbeidet og fått gjennomslag for mange saker, også innenfor elektromagnetisme. Tidligere hadde vi i Norge enledede varmekabler som gav et svært kraftig helsefarlig magnetfelt, nå er dette blitt endret til toledede varmekabler med minimale magnetfelt i forhold til tidligere, mye takket være NMF.  Også flere steder hvor høyspentledninger var lagt alt for nærme folk er det blitt gjort gunstige endringer. NMF har også jobbet tøft mot flere utplasseringer av mobilmaster, men også hatt en kamp mot tråløse nettverk i skolene.

Ragna Heffermehl

Nå ønsker leder Kurt Oddekalv og NMF å gå kraftigere inne i kampen mot elektromagnetisk stråling spesielt mot automatiske strømmålere og det nye 5G nettet.

Mot 5G nettet har de allerede satt 5G motstanderen Ragna Heffermehl på saken. Nå ønsker de også en sammenslåing med STOPP smartmålerne for å oppnå enda mer oppmerksomhet og resultater rundt utfordringene fra elektromagnetisk stråling. Se mer Ragna Heffermehl og 5G

Miljøvernforbundet er aktive på mange fronter og har ca. 20 ansatte som arbeider med miljøsaker over hele Norge. Hovedsetet er i Bergen med 4 regionslag Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Lokallag og nærmiljøgrupper er det over hele landet.

I tillegg eier og driver NMF flere selskaper blant annet innen miljømarkeder, konferanselokaler, hotell og har også et eget konferanse- og forskningsskip.

Bygget i midten er total renovert av NMF med gjenbruk-materialer , og har en egen brygge til deres skip Miljødronningen.

 

Se mer https://www.nmf.no/selskaper/

Undertegnede var svært imponert over hva de hadde fått til på så mange fronter siden 1993, og hva slags kunnskap de nå satte inne med på så mange områder. Gjenbruk var satt i system og hele bygninger var restaurert med materialer som var benyttet tidligere.

Miljøvernforbundet samarbeider nå med Foreningen for El-overfølsomme(FELO), Folkets strålevern, og STOPP smartmålerne for å gjennomføre rettsaker i regi av Einar Flydals nye organisasjon EMF-reform.  Dette gjøres med støtte til den felles innsamlingsaksjonen som nå foregår i disse dager.Les mer: På vei mot rettsalen

Leder Kurt Oddekalv til venstre og Arnfinn Nilsen fra Norges Miljøvernforbund

Leder i NMF Oddekalv ønsker å gå myndighetene nærmere i sømmene for å prøve dem ut, mye av basis grunnlaget til strålemyndighetene bygger på helt feil grunnlag og helt feil forskning. Her er det mye å hente, ofte er det slik at myndighetenes tall i mange saker bygges på industriens egne tall og målinger, noe som kan få katastrofale følger for miljøet forteller Kurt Oddekalv. I denne sammenheng er han ikke tvil om at denne menneskeskapte strålingen ikke bare påvirker mennesker, men også dyr og insekter. I disse påstandene kan han støtte seg på enorme mengder av uavhengig forskning.

Norges Miljøvernforbund har over 200 sponsorer som sikrer drift på alle fronter for å kjempe for miljøsaker både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er ingen tvil om at NMF driver med en utrettelig kamp for miljøet.

Her er noen flere bilder fra deres fasiliteter:

I denne sammenslåingen med Miljøvernforbundet vil STOPP smartmålerne bli en del av NMF og vil fungere mye som tidligere, men med mye større styrke på lokaler, administrasjon og aksjoner.

På det ekstraordinære årsmøte den 12.august i Arendal ønsker vi i STOPP smartmålerne å vedta gjennomføringen av sammenslåingen av organisasjonene. Med dette håper vi i STOPP smartmålerne på et nytt og ekstra hardt trykk på vår viktige sak som dreier som om privatliv, helse og miljø, sikkerhet og norsk strøm.

Mail er sendt ut til alle medlemmene med mer informasjon.

Og husk:

Kampen er ikke over før den er vunnet!

 

Odd-Erik Helgesen

Daglig leder STOPP smartmålerne

Pin It on Pinterest

Share This