Innsamlingen for rettsak mot AMS-målerne har pågått i en måned, og har nådd en tredel av målet på én million kroner. Dette ser bra ut – og vi håper nå at alle bidrar til å få finansieringen i havn. For hva skal vi da si til våre barnebarn hvis vi møter utfordringene med passivitet og resignasjon? At vi ikke en gang forsøkte?

I sin siste bloggpost datert 09.07.19 oppdaterer Einar Flydal status og deler sine tanker i denne saken. Det er ingen tvil om at vi har en sterk motstander – men hva er alternativet til å kjempe og aksjonere?

Vi som har våknet til de helsemessige skadevirkningene fra trådløs teknologi ser nok et større og mer skremmende bilde enn folk flest. Både mennesker og miljø blir tapere i denne utviklingen – og noen må jobbe for en mer fornuftig retning. Ellers ender dette svært negativt.

Det har vel hele tiden ligget i kortene at tvangen fra NVE og nettselskapene måtte ende i retten. Stopp Smartmålerne mener kommende rettsoppgjør er aller  viktigste sak fremover. Sammen er vi sterke – og hvis alle bidrar med litt, så er vi raskt i mål.

Du kan lese om aksjonen og gi ditt bidrag på:
http://fnd.uz/smartmålereforretten.

Du kan også betale direkte på konto nr. 18131902855, Foreningen for EMF-reform,

 

Vi er ydmyke og fulle av respekt for den innsatsen som er gjort av Flydal og hans lille team.
Les de siste bloggpostene på www.einarflydal.com – og bli informert og inspirert.

Pin It on Pinterest

Share This