Søndag kveld hadde jeg en lengre samtale med en som var bekymret for de nye smartmålerne. Det blir mange samtaler i løpet av uken, og dette var en av disse.

Ellers tar Inge-Lise Dønnessen i mot telefoner på onsdager fra kl 20-22 på telnr. 63 93 63 62. Alle som har spørsmål angående smartmålere kan da ta kontakt med henne.

Denne søndagen fikk vi noen gode råd av en innringer… Han synes nettsiden kunne bli noe mer konkret i forhold hva folk skulle burde gjøre i enkelt tilfeller, slik at man slapp å lete rundt på siden. Kanskje vi burde sette opp 10 gode råd tips som var enkle å forstå? Det er ingen tvil om at vi kan bli bedre.

Men kanskje var det et enda bedre tips han kom med når han sa at vi burde samle en gjeng og protestere utenfor Skagerak Energi sine kontorer… Dette er et tips som synes å gjelde andre energiselskaper i Norge også.

Dette synes han var en god ide fordi han nå ønsket å bytte sin smartmåler til en vanlig analog strømmåler slik som han hadde tidligere.

Er det virkelig mulig å få byttet denne smartmåleren tilbake til den gamle?

Ja mener undertegnede. Da jeg ble virkelig rammet av ElektroStress i 2011 hadde jeg fått installert en smartmåler i fritidshuset mitt i Sverige. Den gangen forsto jeg jo ikke hele sammenhengen. Men i samme tidsperiode ble jeg snart dårlig i kroppen og i hodet så snart jeg var i nærheten av datamaskiner, mobiler, WiFi, ujordede elektriske apparater og ledninger.

Fra min side da var det ingen tvil om at ElektroStress var årsaken til mine utfordringer. Derfor forsto jeg ganske raskt at også smartmåleren i tillegg til mye annet elektrisk måtte fjernes fra min fritidsbolig. Smartmåleren sendt jo med kraftige trådløse signaler nede i min kjeller.

Undertegnede tok da kontakt med energiselskapet Vattenfall og forklarte situasjonen. De innrømmet åpenhjertelig at det var noen som reagerte på smartmålere slik som meg… De forklarte at de kunne fjerne senderkortet. Det holdt ikke forklarte jeg, siden jeg var blitt svært hardt rammet av ElektroStress og ønsket ikke å være forsøkskanin for noe som helst. Det var derfor helt uaktuelt å beholde den nye smartmåleren inne i mitt fritidshus. Her måtte det en gammeldags analog strømmåler tilbake forlangte jeg. “Kunden har alltid rett” sa de og i løpet av noen dager byttet Vattenfall min strømmåler tilbake til en helt vanlig analog strømmåler.

Altså hvis det er mulig å bytte tilbake til analog strømmåler i Sverige, må det også kunne være mulig å få byttet tilbake til analog strømmåler i Norge.

Et annet spørsmål som innringeren og jeg også diskuterte var når det gjelder smerter og plager i nærheten av elektriske apparater, kan dette sees i sammenheng med de som kjenner smerter ved vær endringer?

Igjen fra min side er det liten om at dette kan være tilfelle. Det kan for mange i dag, når man sitter i nærheten av smartmålere, datamaskiner, WiFi og annet, virke som et lite “tordenvær” i seg selv. Slike “tordenvær” ser ut til å gi smerter akkurat som værsyke. Vær endringer er elektriske felt i endringer.

I løpet av en måned blir det mange hyggelige og interessante samtaler rundt temaet ElektroStress, derfor skulle jeg gjerne ønsket at døgnet hadde enda flere timer.

Det er nå ingen tvil om at vi trenger hjelp av dere for å kunne jobbe bedre. Vi ønsker å starte flere lokallag i hele Norge, flere som kan ta støtte telefoner, folk som ønsker å stå på stands og mye annet.  Så til alle dere som har mulighet til å gjøre en innsats, enten på den ene eller andre måten, ta kontakt på våre facebook sider, eller send mail direkte til meg på post@bulloforlag.

Ellers tar vi fortsatt i mot spørsmål og gode råd på våre facebook side, og hele tiden prøver vi å svare så raskt vi kan.

Uansett kan det ikke understrekes nok av vi som jobber med dette her jobber frivillig, og får ikke betalt på noe måte. Alt av innsamlede midler går til å  fronte denne viktige saken. Dette til diverse infomateriell, advokat salærer, annonser, deltageravgifter ved forskjellige arrangementer og mye annet.

 

Odd-Erik Helgesen

Daglig leder STOPP smartmålerne

Pin It on Pinterest

Share This