Velkommen til årsmøte lørdag 2. februar på Telemarksvingen veikro!

(PS ! Det blir en Workshop etter årsmøte, om hvordan vi skal vinne kampen. Vi håper mange kan være med.)

 

Kjære alle sammen!
Vi gleder oss stort til årsmøtet som kun er en uke unna, og håper du kommer! Program for dagen:
1130-1200: Frukt og registrering
1200-1245: Formell del (saksliste under)
1245-1330: Innledning ved daglig leder Odd-Erik Helgesen samt spørsmål og svar
1330-1430: Lunsj (kjøpes individuelt i kafateriaen, hvor de i tillegg til dagens meny har noe for enhver smak)
1430-1545: Workshop/gruppeaktivitet
1545-1600: Pause
1600-1700: Plenumssamling/oppsummering
1700- : Mulighet for mer hyggelig sosialt samvær 🙂
Vi håper du kommer, og ta gjerne med en venn eller to! Innmelding kan skje i døra.

 

Saksliste formell del:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å undertegne protokollen
Sak 3: Årsmelding
Sak 4: Årsregnskap for 2018
Sak 5: Vedtektsendringer
Sak 6: Valg av to talspersoner, styremedlemmer og varemedlemmer

Sakspapirene kan lastes ned her :

Aarsmld2018

Saksliste_aarsmote_2019

SSM_aarsmote2019_vedlegg

 

 

Velkommen!

Vennlig hilsen styret