Kjære alle sammen

Godt nytt år! Vi kan nå se tilbake på det første året i STOPP smartmålernes historie, etter vi ble stifta i februar i fjor. Vi i styret er veldig godt fornøyd med organisasjonens utvikling: Over 1100 medlemmer, nesten en halv million kroner innsamla til juridiske arbeider, flere demonstrasjoner i Oslo samt markeringer sju andre steder i landet, deltakelse på Arendalsuka, møte på Stortinget, distribusjon av flyere, vellykka julebord, flere foredrag og møter landet rundt for å nevne noe. Bra jobba!

Fjern måleren!
Utrullinga av AMS skulle være ferdig nå ved årsskiftet, og flere smartnektere har den siste tida opplevd et massivt press fra nettselskap og/eller montører. Noen har bukka under og akseptert installasjon, men slaget er ikke tapt! Vårt fokus framover vil bl.a. være å få folk til å kreve smartmålerne fjerna.

Udokumentert gebyr – ikke betal!
Mange nettselskaper har varsla at de vil innføre gebyr for abonnenter som ikke har akseptert AMS. I praksis brukes dette som en trussel/straff. Siste ord er absolutt ikke sagt i saken, og vi oppfordrer alle om å ikke betale gebyret. Kravet kan ikke sendes til inkasso når det foreligger en tvist om grunnlaget for kravet.

Stor aktivitet
Den siste tida har det vært stor aktivitet på vestlandet, med storstilt distribusjon av flyere, lokallag under opprettelse og mange engasjerte medlemmer. Nå på nyåret er det Trøndelag og spesielt Trondheim som står i fokus, da utrullinga her ikke er ferdig enda. En stor takk til alle som gjør en innsats!

Lokallag
Etter utprøving av ulike modeller for organisering av lokal aktivitet, har vi nå kommet fram til at vi ønsker å opprette formelle lokallag som registres i Brønnøysund. Maler for stiftelsesdokument og lokale vedtekter er klare, så bare ta kontakt, så hjelper vi til!

Årsmøte
Årmøtet blir lørdag 2. februar kl. 12 på Telemarksvingen veikro. I tillegg til selve årsmøtet blir det konstruktive workshoper og selvfølgelig hyggelig sosialt samvær! Nærmere info kommer, men sett av datoen.

Tusen takk!
Til slutt vil vi takke alle våre medlemmer for all innsats og alle bidrag i 2018. Vi hadde ikke fått til stort uten dere! Stadig flere melder seg til tjeneste og er klare for å ta i et tak. Send oss en e-post om du ønsker å hjelpe til. Sammen er vi sterke!

 

Vennlig hilsen styret

Pin It on Pinterest

Share This