Odd Erik Helgesen og undertegnede ankom Stortinget i god tid før avtalen med stortingsrepresentant for Senterpartiet, Nils T. Bjørke, fredag 14. desember 2018 kl 10.30. Sikkerhetssjekk og registrering gikk uten problemer og vi hadde god tid og ruslet derfor litt rundt. Rett innenfor dørene fra hallen var det en flott Lego-modell av Stortinget som Odd Erik naturligvis tok bilde av.

 

Nils T. Bjørke henter oss og vi blir med opp på hans kontor. Han sier at elfølsomhet ikke er noe nytt, men han lurer på hvor dokumentert det er. Vi forteller at det finnes masse dokumentasjon, og at elektromagnetisk stråling er klassifisert i klasse 2B (mulig kreftfremkallende) av WHO.

Linda Merkesdal, vararepresentant for Arbeiderpartiet blir etterhvert også med på møtet, hun er svært interessert og ønsker mer informasjon om saken.

Odd Erik forteller om smartmåleren han hadde i fritidshuset i Sverige og om de mange rare symptomene som dukket opp på den tiden og om hvordan han fant ut at han ble dårlig av å være i nærheten av wifi, mobiler, smarte strømmålere og mobilmaster. Han måtte skjerme seg på forskjellige måter, ble etterhvert bedre, og jobber nå for å unngå at andre skal måtte oppleve det samme.

Foto: Bjørke, undertegnede og Merkesdal

Merkesdal lurer på om det er bevist at den nye måleren stråler mer enn andre og undertegnede forteller at de gamle målerne ikke strålte mikrobølger i det hele tatt og at de nye målerne sender ut høye pulser, noen av målerne sender så ofte som 70-90 ganger pr minutt, hele døgnet. Disse pulsene er svært stressende for kroppen, det er som å gi cellene en dytt, gang på gang på gang…

Bjørke forteller at han har kontaktet nettselskap tidligere og at de mener smartmåleren ikke stråler mye sammenlignet med alt det andre vi har i huset. Undertegnede forteller at det for det første ikke stemmer, de stråler masse, og for det andre så kan du gjøre noe med alt det andre du har i huset, du kan velge å slå av mobilen, du kan kable wifien, du kan velge å bruke fasttelefon istedenfor mobil, la være å ha mikrobølgeovn osv. Strømmåleren kan du ikke slå av, den stråler hele tiden og nettselskapene kan til og med  velge å minske eller øke strålingen om de skulle ønske dét… De kan også slå av strømmen.

Bjørke nevner at man på 80-tallet var opptatt av vannårer, magnetfelt og elektriske felt og at mange fikk hjelp av magneter og lignende ting for å unngå virkningen fra vannårene.  Høyspentledninger var også et hett tema tidligere, men det har vært svært rolig om dem de siste årene.

Undertegnede fortalte at søvnløshet er et vanlig symptom og kan ha sin årsak i for eksempel ulike elektriske felt og forskjellig stråling. Den menneskeskapte strålingen øker nå i et voldsomt tempo. Det er kanskje ikke rart at flere og flere blir syke og at kreft nå er den vanligste dødsårsaken.

Vi snakker også om hvor viktig jording er. Bjørke har egen gård og forteller at driftsbygninger alltid er svært godt jordet, med tykke kobberkabler og annet.

Vi gir begge representantene et eksemplar av Smartmålerne, jussen og helsa, flyeren til Stopp smartmålerne og litt annen relevant informasjon. De forteller at de kommer til å sette seg mer grundig inn i temaet smartmålere.

Odd-Erik sier at vi ønsker et nytt møte på nyåret, kanskje allerede mot slutten av januar.

Bjørke følger oss ned til foajéen og takker for et interessant møte.

Bjørke og Merkesdal var både lyttende og deltagende i møtet, noe som må sees på som svært positivt.

Ingen tvil om at STOPPsmartmålerne skal tilbake til Stortinget, dette ga mersmak.

Spesielt takk til Roger Dyrøy fra Hordaland som står på med utlevering av flyers og skaffer avtaler på Stortinget.

 

Grete Nina  Aske

Pin It on Pinterest

Share This