Kjære alle sammen

Hvor blir dagene av? Akkurat nå føles det som om tiden flyr mens julekvelden puster oss i nakken. Desto mer hyggelig å registrere flere positive hendelser i måneden som gikk.

Finansiering på rekordtid
Stopp Smartmålerne gjennomførte sin andre innsamlingsaksjon. I løpet av to korte uker fikk vi samlet inn 180.000 kroner, som skal finansiere tre juridiske utredninger.Takk til alle dere som bidro til at finansieringen kom så fort på plass. Vi fikk også inn drøyt 40.000 kroner ekstra – som kommer svært godt med i det videre arbeid.

– Kan ikke stenge strømmen
Den første utredningen vedrørende nettselskapenes mulighet til å stenge strømmen ble levert i midten av november og kan leses her….

Kort oppsummert konkluderer senioradvokat Nikolai Brøvig og partner Arne Oftedal med at:
Nettselskapene kan ikke  stenge strømmen til kunder som nekter smartmåler med innsigelser som ikke er “åpenbart grunnløse”.

Advokatene slår fast at spørsmålet om stenging ikke avklart i rettspraksis, noe som er naturlig ettersom spørsmålet ikke er kommet fullt ut på spissen ennå. Advokatene ser ikke bort fra at retten vil konkludere med kontraktsbrudd i tilfeller der kunder nekter installasjon av smartmåler.
– Men selv da kan ikke stenging skje, dersom forbruker/kunden fremmer innsigelser som ikke er “åpenbart grunnløse”, mener Brøvig og Oftedal.

 

Utredninger – neste fase
Utredningen fra Brøvig/Oftedal kostet ca 50.000 kroner. Vi har altså 130.000 kroner igjen som skal dekke to nye utredninger. Arbeidet med å utforme mandatene er i gang – og vi kommer tilbake til dette i nærmeste fremtid.

Ikke anket
I høst slo Kristiansand Tingrett fast at Agder Energi ikke kunne ta en juridisk snarvei (midlertidig forføyning) for å tvangsinstallere AMS hos en av sine abonnenter.
Les mer her…
Retten pekte også på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som spesifikt pålegger kunden å bytte til AMS-måler. En interessant presisering sett fra vårt ståsted.
Dommen er i skrivende stund ikke anket av nettselskapet.

Tomme trusler
Det mangler ikke på trusler, men så langt vet vi bare om tre tilfeller der nettselskap har stengt strømmen til sine kunder. Samtlige gjelder selskapet Ymber med virksomhet i Troms og Finnmark.
Å iverksette stenging i hundrevis av hjem landet rundt vil åpenbart vekke meget sterke reaksjoner.
Konklusjonen er at man ikke bør la seg skremme. Det er nettselskapene som har et problem – ikke vi.

Huseierne på glid
Gledelig nok ser det ut til at Huseiernes landsforbund kommer sterkere på banen i forhold til AMS, og da spesielt gebyrene. I en epost til et medlem ser vi at forbundet er på ballen. Nå forventer vi at forbundet går ut i full offentlighet og fronter saken.

Flott markering
Tirsdag 13. november aksjonerte Stopp Smartmålerne åtte steder i landet – delte ut masse løpesedler og snakket med folk. Godt jobba av alle som deltok.
Vi legger merke til at folk er mer lydhøre og at mange angrer installasjon. Flere takker også for at vi står på. Det er viktig å holde saken varm – og vi legger derfor opp til ny aksjon i mars.

Den usynlige regnbuen
Einar Flydal har oversatt boka “Den usynlige regnbuen” av Arthur Firstenberg, som lanseres 5. desember.
Mange har allerede forhåndsbestilt dette banebrytende verket, som trekker linjer tilbake til 1750-tallet og som viser hvordan elektrisiteten og radiobølgene ble en vesentlig pådriver bak framveksten av våre fremste sykdommer  – kreft, diabetes, hjertelidelser, tinnitus, ME og diffuse helseplager.
Vi oppfordrer alle til å spørre etter boka hos bokhandlerne.

Koble ressurser
Blant medlemmene i Stopp Smartmålerne er det utvilsomt mange ressurspersoner.
Vi ser nå på muligheten for å opprette formelle lokallag rundt i landet – og på den måten samle krefter og kreativitet i mer organiserte former. Vi kommer tilbake med tanker og innspill rundt dette.

Julebord i Tønsberg
Påmeldingsfristen går ut i dag (mandag 3.12) – så skynd deg hvis du/dere ønsker å delta.
Mer om arrangementet…

Vi i styret ønsker alle en en fredfull og trivelig advent 🙂

Bilde: Fra markeringen i Tønsberg 13. november

Pin It on Pinterest

Share This