“Hva driver Strålevernet egentlig med”, var tittelen på foredraget. Einar Flydal besøkte oss langt i nord på fredag 14. september, kvelden før demonstrasjonen i hovedstaden. Han fortalte om negative helseeffekter av pulset mikrobølget stråling, som benyttes i smartmålere og mye annen teknologi.

Av – Karin Swart-Donders

Mesteparten av seriøs forskning påviser slike helseskadelige effekter. Hvorfor sier da likevel Statens strålevern, som skal beskytte borgere, at denne formen for stråling er ufarlig? Det finnes flere grunner for det. En er at Strålevernet med litt over 1 ansatt på området ikke har kapasitet eller kompetanse til å selvstendig vurdere forskning. Istedenfor overtar Strålevernet uten videre verdiene som ICNIRP, et lite byrå i WHO, setter. Selv om disse verdiene bare handler om akutt oppvarming, og ikke tar høyde for mange andre typer biologiske reaksjoner i kroppen som følge av langt lavere feltstyrker. Det er heller ikke slik at “hele” WHO deler ICNIRPS syn.

Ingen fare?
ICNIRP’s råd til stater er, satt litt på spissen: “Ingen fare for akutt oppvarming. Resten vet vi ikke sikkert nok. Sjekk selv.” WHO sier: “Ingen fare for akutt forbrenning. Ikke bli hysteriske, fordi fordelene er så store!” Strålevernets tolkning blir at det er “Ingen fare!”. Denne “sannheten” blir så repetert av Strålevernets utvalg, og i neste omgang av alle som stoler på Strålevernets kompetanse, for eksempel Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, NVE, og nettselskapene – en endeløs gjentakelse av at det er slett ingen fare, selv om altså størsteparten av forskning viser det motsatte. Strålevernet verner strålene, ikke befolkningen.

Miljøgift
Flydal mener at mikrobølget stråling hører med på miljøgiftslista. Han kom med flere tips på hvordan vi kan få til at det skjer. Søk fritak for smartmåler, miljøbevegelsen må sette EMF på dagsorden, vi borgere må engasjere oss og fortelle politikere hva vi mener, var noen av rådene.

Kjørt flere timer
Det kom ca. 24 personer, noe som slett ikke var dårlig en fredag kveld. Mange av dem var langveisfra – både fra Nordreisa, Målselv, Sørreisa, Bardu og til og med Skånland – de hadde rett etter jobben slengt seg i bilen og kjørt i flere timer for å kunne være tilstede. Det sier litt om potensialet i Troms. De oppmøtte stilte mange spørsmål og det ble gode diskusjoner både mellom deltakere og Flydal og deltakere seg imellom.
Møtelokalet på Sydspissen hotell var forresten et fint sted å være, med godt lys og god plass og akustikk og ikke minst flott personale som gjorde at det hele foregikk smidig.

Råd til andre fylkeslag
Det er likevel ikke til å komme bort fra at vi hadde ønsket oss enda mange flere deltakere. Særlig hadde det vært fint hvis noen av de inviterte kommune- og fylkestingpolitikeren hadde dukket opp. Eller direktører i nettselskap, NVE og ikke minst Statens strålevern.

Det hele begynte som en ide om å tilknytte arrangementet til demonstrasjonen i Oslo 15. september. Så ble det etter hvert til et foredrag. Det var kanskje litt spenstig å invitere “storkanonen” Flydal før vi rakk å bli ordentlig kjent med hverandre i Troms. Det førte til at det var noen få som sto for det meste av arrangeringa. Alt fra å finne lokale, holde kontakt med foredragsholderen, invitere potensielle interesserte og markedsføre arrangementet. Da kan ikke alt bli perfekt, og ble invitasjoner og pressemeldinger sendt litt vel sent.
Likevel, vi måtte forholde oss til denne datoen. Det er heller ikke alltid så lett å møte personer “in real life” i et stort fylke som Troms.


Jeg vil råde andre grupper i andre fylker å møte hverandre på forhånd, hvis mulig, før dere setter i gang et større arrangement. For det er best å gjøre det skikkelig. Det er viktig at også (potensielle) meningsmotstandere må få anledning til å komme og gi sitt syn på saken.
Men som sagt, dette rakk vi ikke, og for oss var selve arrangement en fin anledning til å bli litt bedre kjent med hverandre. Og nå er vi over en terskel. Hva blir neste?

Foilene fra foredraget i Tromsø ligger Einar Flydals blogg:
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2018/09/EFlydal20180913-Tromsø-Smartmålere-Hva-driver-SS-med.pdf

Pin It on Pinterest

Share This