Ingriid Stella Oppebøen fra vår organisasjon deltok i morgensendingen til TV2.

Det betydde at vår kvinne Ingriid måtte svært tidlig opp for å rekke fra Skien til Oslo. Det ble å kjøre ca. kl. 4.00 på natten da oppmøte var kl.6.30 hos TV 2 på Akerbrygge.

Også undertegnede måtte tidlig opp denne morgen for å følge med Ingriid Stella i live sending på God morgen Norge.

 

Dette er en mulighet som har kommet da folk er svært engasjert i saken for tiden, og at interessen er stadig økende. Guro Grøtterud fra NVE var motpart i denne sendingen.

Ingrid Stella fikk lagt fram at i Norge er det tvang, og ikke en frivillig ordning slik som i England og Tyskland.

Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE) og Guro Grøtterud støtter seg fortsatt på fagmiljøet til Statens Strålevern det vil si ca. 2,5 person for hele Norge når det gjelder denne unødvendige strålingen fra disse smartmålerne.

Hvordan er det mulig? Nå nærmer det seg ca.5000 personer som har bedt om fritak pga. mulige helse problemer…

Er det slik at disse 5000 menneskene som har tort å si fra om en diagnose som ikke er godkjent, i fare for å latterliggjøre seg selv, ikke har høyere innsikt enn 2,5 personer hos Statens Strålevern?

Sendingen foregikk i gemyttlige forhold og Guro Grøtterud inviterte hos til en prat om problemstillingen rett etter at kameraene var slukket.

Vi fant en cafe, og luftet våre bekymringer og tanker. Vi hevdet at det hadde blitt nye vilkår for å få strøm, med det var Grøtterud ikke enig da hun mente at netteier har ansvar for vedlikehold og selve sikringsboksen i boligen. Og at nettselskapet skal kunne velge måleutstyr.

Det er vel så, men nå kan det bli et for høyt nivå av unødvendig stråling og nok av overvåkningsmuligheter inne i vår egen bolig,

Da må vel valget av måler gått langt over streken?

I mars 2018 har Grøtterud utalt seg til Energiteknikk, teknikkens nettavis: Energiteknikk

Tross at NVE ønsker disse smartmålerne så inderlig ba undertegnede Guro Grøtterud gjentatte ganger å forholde seg til virkeligheten og at det kun er et svært begrensed fagmiljøet hos Statens Strålevern (ca. 2,5 personer).

Virkelighet i dag er at nærmere 5000 personer nå har bedt om fritak pga. helse. 

Undertegnede kunne heller ikke la være å fortelle om sin teori om hvordan dette er blitt som det er blitt. Det virker å være så enkelt at det er for mange “flinke piker” i systemet. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare kvinner, men også menn som kun gjør som de blir fortalt.

Å se sammenhengen med plager og sykdom er svært enkelt. Alle burde derfor ha sine egne måleapparat for å forstå hvordan denne unødvendige strålingen påvirker helsa på oss alle.

Se mer EMF- målere

Måling er svært enkelt, og kan på denne måten oversette “latin til norsk” på en, to og tre. Ikke noe hokus pokus… Altså er det ikke nødvendig å synse noe mer, og dette spesielt når det gjelder disse nye smartmålerne…

 

Nå har altså nærmere 5000 personer bedt om fritak pga. helse, og her er det muligheter for svært høye mørketall. Hvor mange personer, leieboere, syke og barn har hatt mulighet til å kunne si i fra? Og hvor mange har ikke tort å si fra pga. det er å sykeliggjøre seg selv?

Guro Grøtterud prøvde virkelig å komme oss i møte tross at jeg hadde satte både henne og min kollega litt i ubalanse angående min teori om “flinke piker”. Allikevel inviterte hun oss til et møte senere, hvor også andre fagenheter vil være tilstede for å drøfte vår problemstilling angående denne ufrivilligheten og denne unødvendige strålingen rundt disse nye målerne.

Nok et steg i riktig retning for å stoppe disse ufrivillige smartmålerne.

 

Odd-Erik Helgesen

Daglig leder hos STOPPsmartmålerne

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This