Hvem: Einar Flydal
Dato: Fredag 14. september kl. 19:30
Sted: Sydspissen hotell i Tromsø, møterom 

 

Foredraget er åpent for alle, men politikere i Tromsø kommunestyre ,Troms fylkesting samt ledelsen i  TromsKraft Nett er spesielt invitert når, når Stopp smartålerne, avd Tromsø  inviterer til en lærerik kveld.

Einar Flydal har hatt et langt arbeidsliv som forsker i Telenor og ved NTNU/Institutt for telematikk. Etter at han gikk av med pensjon for 8 år siden begynte han å grave i forskningsmateriale de færreste av oss kjenner til, men som ironisk nok angår de fleste.

Vi omgir oss daglig- gjerne døgnet rundt – med trådløse duppeditter, smarttelefoner og nå også smartmålere, og det med den største selvfølgelighet. Dette er blitt en stor del av hverdagen vår. Men det er ikke uproblematisk, oppdaget Flydal, etter å ha lest seg gjennom forskningsartikkel på forskningsartikkel. Han vil dele oppsiktsvekkende funn om trådløs teknologi og de nye smartmålerne.

Flydal er tydelig på at hans kunnskapsgrunnlag ikke stemmer overens med Statens Strålevern sitt. Det stemmer snarere overens med kunnskapsgrunnlaget til den europeiske organisasjonen for miljømedisinere.
Flydal er kritisk til de høye grenseverdiene vi har i Norge – mange land har lavere verdier, til dels langt lavere. Han er også kritisk til måten disse verdiene forsvares på – et ”spill” som han kaller det.

God helse angår oss alle. Derfor trenger vi å være informert om mulige helsefarer av pulset mikrobølget stråling.
Teknologi har mange fordeler, men har også en bakside som det er greit å ha bevissthet om.

Foredraget er åpent for alle. Håper mange møter opp. 

Velkommen!

Med vennlig hilsen,

Karin Swart-Donders,
medlem i Stopp smartmålerne, avd. Troms.
tlf. 94 27 64 42.

Her er bloggen til Einar Flydal: www.einarflydal.com
Her er nettsiden til Stopp smartmålerne: www.stoppsmartmaalerne.no

Pin It on Pinterest

Share This