Fire meter fra boligen har TrønderEnergi plassert en sentral som samler informasjon  fra smartmålerne i nabolaget. Det merker de som bor i huset.

Av – Jonas Ellingsen

– Kraftig hodepine, kvalme og slapphet. Jeg ble helt ødelagt av å være der, forteller Hilde Nordtiller etter besøket hjemme hos foreldrene på Tiller sist uke.

Det brune metallskapet som inneholder en AMS-sentral ble satt opp i midten av august av et innleid firma. Skapet ble plassert på en av TrønderEnergi sine  stolper som står rett ved huset.
Montørene opplyste til huseierne at de hadde full rett til å plassere sentralen der – og at det var et firma i Asia som hadde utpekt plasseringen som ga  best mottak av signaler.

Kan de gjøre dette?
– Vi har vært i kontakt med TrønderEnergi og spurt om de virkelig har rett til å plassere slikt på privat eiendom. Det bekreftet selskapet. Vi fikk også opplyst at sentralen kun tar imot signaler fra 7-8 boliger i nabolaget, og at trafikken dermed er ganske beskjeden, sier moren til Hilde, Berit Haugrud.

Berit vil ikke dramatisere eventuell påvirkning av strålingen, men medgir at hun også har følt seg nokså uvel flere dager. – Hodepinen kom noen dager etter at sentralen ble satt opp. Sist i helgen følte jeg meg skikkelig dårlig og sliten. Nå har den riktignok bare stått der i 14 dager, så det er vanskelig å si noe sikkert. Men ingen skal fortelle meg at dette er helsebyggende, sier hun. 

Vurderer advokat
Som gårdbruker er hun ikke ukjent med elektrisitetens negative virkninger. Ved bygging av ny fjøs i 2008 ble det satt opp en trafo. Denne ble nokså fort skjermet siden magnetfeltet var kraftig og følbart for alle på gården. Melkeroboten er også en innretning med sterke felt og stråling.

– Vi har ikke smartmåler i boligen, den står i fjøset 100 meter unna og er av den gamle typen som ble montert for 10 år siden. Jeg kan ikke si at vi har merket noe spesielt til den, i forhold til all strømmen vi omgir oss med i fjøset, ler hun.
Berit Haugrud opplever situasjonen med den nye sentralen kloss i husveggen som vanskelig, og vurderer å la advokat overta dialogen med selskapet. – Burde ikke en slik sentral vært plassert et stykke unna bebyggelsen, spør hun.

Utfordringer
Datteren Hilde er ikke i tvil om at slike sentraler kan gi store utfordringer for personer med elfølsomhet. Spørsmålet er hvordan de påvirker “friske” mennesker over tid?
– Jeg hadde masse jeg skulle gjøre da jeg var på besøk, men måtte droppe alt. Da jeg kjørte tilbake kom formen tilbake i løpet av en time, sier Hilde.
Tidligere i år hadde hun sitt første ublide møte med smartmåleren. Hun flyttet inn i en ny bolig og visste ikke at det var montert ny måler der. Den første tiden gikk det fint , helt til selskapet aktiverte den trådløse senderen.
– Jeg fikk plutselig ekstrem hodepine, på en måte jeg aldri hadde kjent før. Det gikk flere dager før vi fant sammenhengen. Det var en temmelig akutt reaksjon som startet umiddelbart etter at selskapet aktiverte senderen, sier Hilde.

ME
Hun har diagnosen ME og er klar over at hun kan reagere sterkere på miljøgifter enn andre. – Jeg har lang erfaring med mobil og WiFi, men smartmåleren opplever jeg som særdeles giftig. Med AMS har myndighetene satt i gang et eksperiment som de umulig kan ha skjønt konsekvensene av. Jeg håper at både beslutningstakere og folk flest våkner opp til denne utfordringen,  sier Hilde Nordtiller.

Spørsmål på mail
Vi kontaktet TrønderEnergi for en kommentar. Selskapet ønsket ikke å kommentere dette direkte og har bedt om å få spørsmål på mail. Vi oppfordrer derfor leserne om å komme med relevante innspill..


Står det en slik sentral i nærheten av din bolig? Bidra gjerne med dine erfaringer.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This