Nyhetsbrev august 2018 – STOPP smartmålerne

 

Kjære alle sammen!

Sommeren er over, og august har vært nok en god måned for vår organisasjon. Utdeling av A5-flyere fortsetter, og nå har også Oslo kommet på banen. Vår tilstedeværelse på Arendalsuka var en ubetinga suksess, med godt besøk på standen, både fra vanlige strømkunder, mediefolk, politikere og andre organisasjoner. Og så den største nyheten: STOPP smartmålerne har fått daglig leder/inspirator, da styret har engasjert Odd-Erik Helgesen i denne rollen. Odd-Erik har flere års erfaring med opplysningarbeid om stråling, har gitt ut to bøker og driver flere nettsider om temaet. Les mer om Odd-Erik her: https://stoppsmartmaalerne.no/2018/08/27/na-legger-vi-vekk-kjepphestene-og-drar-lasset-sammen/

 

Viktig at vi står sammen
Det er mange grunner til å være mot smartmålerne, og også ulike meninger om hvilke løsninger som er akseptable. En skillelinje som er viktig for mange, er om vi skal kreve å beholde vår gamle strømmåler eller om vi kan akseptere smartmåler uten kommunikasjonsenhet. Vårt mål er at installering av smartmåler skal være frivillig eller stanses helt. Særdeles modige mål, sett i lys av at dette er et enormt prosjekt, både politisk og økonomisk. Om vi skal klare å oppnå noe som helst er det helt avgjørende at vi står skulder ved skulder, uavhengig av bakgrunn, løsninger og personlige preferanser. Vi må bruke våre ressurser på utadretta aktivisme og informasjonsarbeid, og ikke på interne diskusjoner – ellers kommer vi ingen vei!

 

Juridisk utredning: fase to
Einar Flydal jobber ufortrødent videre, og etter flere møter og mange innspill har han konkludert med at en rettssak ikke er veien å gå. Han har nå iverksatt et prosjekt han har tro på. Detaljene får vi seinere, men han sier at det er tung ekspertise om bord, og at finansieringa er i orden gjennom private givere. Han etterlyser imidlertid en medisiner/biokjemiker/biofysiker som kan tenke seg å oversette en faglig interessant tekst fra engelsk til norsk, eller lese korrektur. Han vil også gjerne komme i kontakt med andre personer innen helsesektoren som kan tenke seg å gjøre en avgrensa innsats bak skrivebordet. F.eks. får han henvendelser fra leger som håper at noen vil organisere leger til handling mot denne helseskadelige teknologien, for legene har visst ikke tid til å organisere slikt selv…

 

Framover
Bli med på demonstrasjon! Den skal foregå lørdag 15. september kl. 12 foran Stortinget. Ta tog, buss eller fyll opp bilene med så mange smarte motstandere dere klarer å finne. Sammen står vi sterke! Etter demonstrasjonen blir det samling for alle interesserte. Håper du kommer! Samme helg arrangerer vi foredrag med Einar Flydal i Tromsø, mer info kommer.

I tillegg til disse arrangementene håper vi så mange som mulig ønsker å gjøre en innsats. Våre to hovedarbeidsområder er folkeopplysning og påvirkning av beslutningstakere. Dele ut flyere i postkassene, henge opp plakater, stå på stand, delta i lokallag eller i en av våre ressursgrupper, eller skrive i aviser, til politikere og forvaltninga. Vi er alle forskjellige, så gjør det du trives best med. Lykke til, og håper vi sees i Oslo eller i Tromsø!

 

Vennlig hilsen styret

Bilde: BUDSKAPET SPRES: Fra vår STOPP Smartmålernes deltakelse på Arendalsuka i slutten av august. Vi fikk informert mange i løpet av noen hektiske dager – inkludert hyggelige politibetjenter som passerte vår stand.
Foto: Odd-Erik Helgesen

Pin It on Pinterest

Share This