Her er Ragnhild og Tore Næss under oppriggingen

Det var hyggelig å ha den kjente og sjarmerende programlederen Ole André Sivertsen på besøk på vår stand i Arendal. Han er spesielt kjent fra den vitenskapelige tv serien Newton på NRK.

Wikipedia om Sivertsen

Han hørte på alle argumeter mot smartmålerne, men også argumenter for at el-følsomhet eksisterer. Han forklarte at han egentlig var strengt vitenskapelig, men sa:

“Ofte er det et krav til dokumentasjon i vitenskapen, men det er vanskelig å dokumentere før du har skjønt det! ” forklarte Ole André Sivertsen.

Det er derfor jeg mener i dette tilfelle at et sammfunsvitenskapelig studie vil kunne være det som beviser for alle at el-følsomhet eksisterer, noe som jeg fortalte for ham. F.eks kan man følge en eller flere personer som sier at de er el-følsomme over en viss tid, kanskje en måned. Deretter legge sammen alle funnene og se hva konklusjonene blir.

Noe annet jeg fortalte ham var at man kunne gjøre et eksperiment hvor man setter en Wifi bak veggen på x antall mennesker som skal sove og observere så hvordan de reagerer på strålingen mens de sover.

Jeg viste ham også at jeg hadde skrevet en bok, og fortalt ham hvordan min masteroppgave om el-følsomhet hadde blitt avvist av Universitetet Sørøst Norge da en av historie professorene skrev fortellingene til Statnett, Skagerak Energi og flere andre energi selskaper. Ingen tvil om at oppdragsforskning kan gi utfordringer med habilitet. Det er heller ingen tvil om at “vinnerne” også forteller historien, ikke bare engang men om igjen og om igjen… forklarte jeg ham. Se boken på Norli.

Til slutt gav jeg ham et eksemplar av denne boken, han takket og sa han skulle lese den på toget, på veien hjem til Oslo.

Når han skulle gå fortalte han meg med entusiasme at dette var den beste standen hittil. Det var et stort kompliment og jeg valgte å tro ham.

Ingen tvil om at vi kommer tilbake til Arendal neste år også, men da enda sterkere…

Odd-Erik Helgesen

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This