Kjære alle sammen!

Selv om Norge nesten står stille i juli, har det vært en stor måned for oss: den juridiske utredninga er ferdig! «Smartmålerne, jussen og helsa» kan lastes ned gratis eller kjøpes som bok på einarflydal.com. Utredninga er gjort av advokatkontoret Erling Grimstad AS, og i tillegg til juristenes rapport har Einar Flydal forfattet et 200 sider langt vedlegg. Vedlegget er meget omfattende, og er en lærebok i seg selv. Her dokumenteres omhyggelig at innføringen av smartmålere bidrar til et livsmiljø som svekker folkehelsa og gir miljøskader.

Av juristenes konklusjoner kan nevnes at smartmålerne ikke er miljøutredet, og at føre-var-prinsippet ikke synes å være fulgt. De konkluderer videre med at Helsedirektoratets innskjerping av fastlegenes mulighet til å skrive legeattest i mars var ulovlig, og at det bør være mulig å få fritak hvis måleren er til vesentlig ulempe for andre (naboer, pårørende ol.) I samarbeid med oss har Einar Flydal sendt ut 250 bøker, blant annet til direktørene i alle nettselskapene, 50 stk. til media og tidsskrifter, politikere, statsråder m.fl.

Det er nettselskapene som monterer og er ansvarlig for målerne. Vi anbefaler alle om å varsle krav til nettselskapet sitt. Detaljene kan komme senere, og det kan selvsagt også trekkes. Et slikt krav kan innebære fjerning, skjerming, erstatning for utlegg (legeregninger, leie av annen bopel mv.). Send gjerne kopi til oss, så arkiverer vi og salmer opp til et eventuelt gruppesøksmål. Mer informasjon om dette i en av de siste bloggpostene til Einar Flydal (einarflydal.com).

Framover: 13.-18. august skal vi ha stand i «Politisk gate» på Arendalsuka! Tradisjonsrike Arendalsuka omtales som «Norges største politiske møteplass». Kom gjerne innom og slå av en prat, og vi trenger også flere frivillige til å bemanne standen. Åpningstidene er mandag 14-18, tirsdag til torsdag 11-17 og fredag 9-14. Meld fra til standansvarlig Odd-Erik Helgesen på odd-erik@elfolsom.no med tidspunkt du ønsker å stå på standen. Noen timer, eller gjerne en hel dag. Det er ingen krav om å ha masse kunnskaper for å være med.

Minner også om demonstrasjonen foran Stortinget 15. september, opphenging opp plakater og å dele ut flyere i postkassene til folk. Plakater og flyere fås hos fylkeskontaktene eller hos oss. Og ta gjerne kontakt hvis det er noe annet du ønsker å bidra med, for eksempel å delta i en av ressursgruppene. Det er nå det skjer! Folket må opplyses!!

Fortsatt god sommer, og håper vi sees i Arendal

Vennlig hilsen styret

 

Pin It on Pinterest

Share This