Kjære alle sammen! Etter en hektisk vår og forsommer, føler vi at vi nærmer oss der vi ønsker å være.

Av aktiviteter vi har gjennomført kan nevnes innsamlingsaksjon med et resultat på ca. 300.000 kroner som finansierte en juridisk utredning om AMS og helsefare, trykking av 150.000 flyere og flere tusen plakater som er distribuert til hele landet, gjennomføring og filming av intervju med Einar Flydal på Sitt Ned kunst og kafé i Skien samt aktiviteter i lokallag med møter, stands, utdeling flyere mm. Etter en del fram og tilbake ble det også gjennomført en markering foran Stortinget 2. juni, noe vi er veldig takknemlige for.

Vi opplever nå, til vår store glede, at vår opprinnelige visjon om at organisasjonens aktivitet skulle bestå av mange engasjerte og flinke medlemmer begynner å bli virkelig. Ingen klarer å dra dette lasset alene. Sammen er vi sterke! Noen har uttrykt misnøye med at vi i styret enten ikke har gjort nok eller tatt feil avgjørelser. Vi er selvsagt ikke perfekte, og jobber på dugnad som alle dere andre, men tilbakemeldingene vi får tilsier heldigvis at flertallet av våre medlemmer er fornøyd med tingenes tilstand. Vi kan love å bli bedre på kommunikasjon, blant annet med månedlig nyhetsbrev, og hvis du har prosjekter du ønsker å gjennomføre under vår paraply er det bare å si i fra! Det er både penger og systemer som venter på kreative og ressurssterke mennesker med gode idèer og gjennomføringsevne.

En av våre viktigste oppgaver denne sommeren og høsten vil være folkeopplysning. De fleste er helt uvitende om konsekvensene av smartmålere, og det er like viktig å informere alle, uavhengig om de har fått måleren eller ikke. I dette arbeide har det vist seg at utlevering av flyere i postkasser og lokale stands er effektive metoder. Her må vi sette vår lit til våre lokallag! Fylkeskontaktene vil selvfølgelig ha en nøkkelrolle for å skape engasjement og aktivitet lokalt, men nøl ikke med å ta kontakt hvis du ønsker å bidra i dette særdeles viktige arbeidet.

Vi har vært så heldig at noen av våre medlemmer har påtatt seg å arrangere ny demonstrasjon i Oslo, og datoen er satt til 15. september. En ressursgruppe er under etablering, tusen takk til dere! Mer info kommer, men hold av datoen :). Det jobbes også med å få til stand på Arendalsuka, «Norges største politiske møteplass», 13. til 18. august, hvor resultatet av den juridiske utredninga vil promoteres. Vi trenger folk til å bemanne standen, så ta kontakt hvis du kan være med!

Vi ønsker å starte flere ressursgrupper, hvor medlemmer med ulike interessefelt og kompetanseområder kan komme sammen, lære av hverandre, koordinere innsats osv. Foreløpig har vi tenkt at disse gruppene er aktuelle:

– Film (produksjon, teksting, oversettelse mv.)

– Personvern (juridisk/research)

– Stråling (juridisk/research)

– Stråling (teknisk)

– Inpower i Norge

– Fri energi

– Skrive/grave

– Redaksjon (produsere nyhetssaker, ingen krav om jouranlistisk bakgrunn)

– Digital markedsføring

– Lobby

Ta kontakt hvis du ønsker å engasjere deg i noe av dette arbeidet!

Til sist vil vi minne om å oppfordre folk til å melde seg inn i organisasjonen! Mange medlemmer gir penger inn, samtidig som det er en politisk maktfaktor i seg selv. God sommer, og lykke til med flyere, plakater, medlemsverving og å spre budskapet om smartmålerne til deres medmennesker. Kanskje denne informasjonen er den viktigste de har fått i hele sitt liv?

 

Vennlig hilsen styret

Illustrasjon: Fra markeringen i Oslo 2. juni. Foto: Odd-Erik Helgesen

Pin It on Pinterest

Share This