Hovedstyret i Kystpartiet tar til orde for å stanse utrullingen av smarte strømmålere inntil nivåene for stråling fra målerne og eventuell helsefare er avklart.
Kystpartiet Sandefjord følger opp med bekymringsmelding til egen kommune.

Uttalelse fra Kystpartiet  23. mai: “Kystpartiets hovedstyret har hatt orientering om problematikk vedrørende de nye smarte målerne som skal settes inn i alle norske hjem innen 01.01.2019:
Kystpartiet mener at når det er fremkommet ny informasjon rundt dette (jfr Flydal vs Statens Strålevern) Er det fornuftig å avvente med å gjennomføre innsetting av ny måler til ekspertene kan bli enige. – Kystpartiet tar stråling og personvern på alvor”

Uttalelse / orienteringsmelding fra Kystpartiet Sandefjord 31 mai:  Da har Kystpartiet i Sandefjord sendt bekymringsmelding til nye Sandefjord kommune gjeldende smartmåler. Den er adressert til avdeling for miljø og helse, helsestasjon for barn, hjemmesykepleier og hjemmehjelp, ordfører og andre det måtte gjelde i nye Sandefjord kommune. Det er også sendt kopi til Fylkesmannen i Vestfold, pasientombudet i Vestfold og til organet stopp smartmålerne i Vestfold.

Vi ber om at avdelingen for miljørettet helsevern igangsetter en god konstruktiv kommunikasjon med organisasjonen stoppsmartmålerne. Samt å gjøre tiltak for å få stoppet innsetting av smartmeter frem til fagpersoner og jurister kan komme frem til en enighet. Vi orienterer også om at seriøsiteten ved denne saken har medført at organet stoppsmartmålerne har engasjert en gruppe til å håndtere det juridiske. Gruppen er bestående av blant annet: tre jurister, en radiokommunikasjonsteknolog (sivilingeniør), en miljørådgiver, en høyesterettsadvokat, tre medisinere med relevante spesialiteter og/eller erfaring, en dokumentalist med stor oversikt over faglitteraturen på feltet Kystpartiet i Sandefjord tar strålerisiko, personvern og el-følsomhet på alvor.

Facebook-siden til Kysttpartiet Sandefjord viser et stort og kritisk engasjement rundt de nye smartmålerne. Lokallagsleder Odd Inge Storli (bildet) benytter naturligvis  anledningen til å promotere sitt eget parti. Han mener medlemmene i Stopp Smartmålerne og folk flest bør ta en titt på partiprogrammet – og da spesielt energipolitikken til Kystpartiet. Kystpartiet mener at vår naturformue må være fellesskapets eiendom, og går inn for å beholde og utvikle offentlige eierskap av elkraftsystemet innenfor etablerte kommunale, fylkeskommunale og statlige organer.

– Vi bør kanskje vurdere gå tilbake til det gamle systemet hvor stat og kommune hadde kontrollen og eierskap. Private aktører og overnasjonale selskap fører bare til utrygghet og økte strømpriser. Sånn vil vi ikke ha det. Vi vil bestemme selv over våre resurser, sier Storli.

Kystpartiet vil:

• hindre privatisering og salg av det norske vannkraftsystemet – også kraftområder til havs
• videreutvikle nasjonalt eierskap til energiproduksjonen og sikre at el-nettet forblir offentlig
• opprettholde utbygging av vannkraft som den mest effektive og miljøvennlige krafttilgang
• legge til rette for småkraftverk. Samlet plan legges til grunn for utbygging og vern av vannkraft
• prioritere forskning og utvikling i forbindelse med utnytting av alternative fornybare energikilder (sol, vind, bølgekraft m.m.)

 

Les mer om Kystpartiets energipolitikk

Mens de største partiene i Norge fortsatt forholder seg tause til Smartmålerne, gir vi honnør til Kystpartiet for å sette dagsorden.
Vi håper flere politikere og partier våkner opp og kommer på banen i denne saken. Smartmålerne (AMS) er et høyst diskutabelt prosjekt som berører helse, privatliv, strømpriser og forsyningssikkerhet.

 

Pin It on Pinterest

Share This