To statlige etater gir komplett motstridende beskjed i Smartmålersaken:  NVE sier at legene skal kunne dokumentere ubehag ved smartmålerinstallering. Helsedirektoratet sier at de ikke skal ta den jobben.

– NVE later som at dette er ukomplisert, men der er det ikke, sier Petter Brelin til Stopp Smartmålerne.

Brelin er leder i Norsk forening for allmennmedisin. Jobben hans er å tilrettelegge for fastlegene og komme med veiledning der det trengs, men det er ikke så greit om dagen.  

– Vi kan ikke råde våre medlemmer til å gå imot Helsedirektoratet, det kan jo føre til at de får en tilsynssak. I verste fall kan du som fastlege få problemer med Helsetilsynet, sier Brelin.

Dermed sitter pasienten og fastlegen fortsatt i en situasjon som lett kan oppleves konfliktfylt. Fastlegen kan ikke lenger imøtekomme pasienter som ønsker fritaksbrev og situasjon kjennes nå helt låst.

– I utgangspunktet, da NVE påla oss oppgaven med å dokumentere ubehag i forbindelse med installering, ba vi fastlegene om å være pragmatiske for å unngå unødige konflikter mellom fastlege og pasient. Nå kan vi ikke lenger åpne opp for å skrive ut fritaksbrev.

Brelin poengterer at det er vanskelig å ha en god dialog til NVE, da det ikke virker som de forstår skvisen som pasienter og fastleger nå befinner seg i.

– Dette er bare dårlig forvaltning. To statlige etater som gir diametralt motstridende beskjeder. De får ordne opp seg imellom og ikke trekke 4700 fastleger inn i smartmålersaken, sier Brelin.

 

Pin It on Pinterest

Share This