Mandag 9. april 2018 aksjonerte en gruppe mennesker på en privatadresse i Kongsberg mot installasjon av AMS-målere i et borettslag. Formålet var å stanse Glitre Energi i å sette inn 8 målere i en oppgang der én beboer av 9 hadde fått fritak.

Bakgrunnen var at Glitre Energi ikke var villig til å vise hensyn overfor den el- overfølsomme og kansellere ytterligere installasjoner. Målet med støtteaksjonen, der også Stopp Smartmålerne deltok, var å sette fokus på strålingssaken og våre rettigheter i egne hjem.

Montør måtte snu
Montøren ble møtt av et filmkamera og snudde raskt etter klar beskjed om at han ikke ville komme frem til sikringsskapet. Når montøren dro kontaktet vi kraftleverandøren for å få et møte. Glitre Energi har 92 000 kunder i regionen og ville gjerne gå i dialog med oss for å finne en løsning, innenfor deres rammer av anbefalinger fra Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE). Tilstede på møtet var en journalist fra lokalavisen, aksjonsgruppa, styreleder i borettslaget til beboer og kraftselskapets representanter, ved Ragnhild Ask, kommunikasjonsansvarlig, Jan Eek, prosjektingeniør og Rune Kvam prosjektleder på smartmålerprosjektet.

Plager etter installasjon
Det ble raskt klart for møtet, hvordan beboeren har betydelige plager etter at nabo- oppgangene i rekkehuset fikk innstallert til sammen 16 AMS målere med sendere. Ved befaring oppdaget vi at det står en Telenor mobilmast montert på pipe ca. 50 meter over leiligheten hennes. I følge informasjon fra sidene til FELO – foreningen for el- overfølsomme kan plager fra høy- og lavfrekvente sendere føre til belastning, noe kunden dessverre er godt kjent med fra tidligere.

Kun utsettelse
Glitre var tydelige på at de gjerne ville imøtekomme kunden i dette tilfellet og bekreftet at de ville la denne saken bero til NVE har behandlet klagen. Igjen presiserte de at dette ikke var et fritak, men en utsettelse. Et fritak er det kun NVE som har myndighet til å gi, ved Olje og Energidepartementet. Til nå er altså situasjonen at oppgangen der beboeren har fått fritak får stå i fred for ytterligere installasjoner. Frem til saken er ferdig behandlet i NVE vil altså beboeren få utsatt installasjonen i hele oppgangen.

AMS målerene blir nå innstallert over hele landet i et rasende tempo. Samtidig får kraftselskapene telefoner av bekymrede kunder som lurer på alt fra økte strømpriser til kraftigere elektromagnetiske felt i leilighet eller hus. Pr. i dag er det vedtatt en ”tvungen” utbytting av målerene i samtlige sikringsskap over hele landet, men en legeerklæring på at beboer har ”vesentlig ulempe” eller ”plager” kan gi midlertidig utsettelse.

Finnes det løsninger?
Det arbeides nå på frivillig basis i lokallag og grupper over hele landet for å finne løsninger. Allerede ligger det forslag fremme som kan forenkle problematikken til installasjon; https://einarflydal.com/2017/10/06/fa-kabel-mellom-smartmalerne-sa-er-problemet-borte/ ,  og det kommer stadig løsninger som ytterligere vil kunne forenkle dialog og samarbeidsforslag fremover. Det er viktig at det opprettholdes intensjon om løsninger , slik at rolige protest- aksjoner som får positiv omtale kan bidra til å synliggjøre problematikken opp på et politisk nivå. Her blir viktig at interesserte og de som opplever at dette angår dem, er aktive og bruker lokallagene for å påvirke politikerne i egne kommuner.

Folkets Strålevern og gruppen: ”stopp smartmålerene” på Facebook har mottatt henvendelser fra flere i samme situasjon og kan oppfordre til å gå inn på sidene på Facebook for informasjon : https://stoppsmartmaalerne.no og melde seg inn i lokallaget (Stopp Smartmålerene Buskerud, Vestfold osv.) eller ta kontakt med post@stoppsmartmaalerne.no

Av –  Claudia Wakim

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This