Ragnhild og Tore Næss vil nekte Skagerak Nett å montere en ny smart strømmåler i huset deres på Nøtterøy. Nå skal de jobbe aktivt for at flere skal gjøre det samme.

Av Emira Holmø – Tønsberg Blad

Familien er en av mange i Vestskogen som i disse dager har fått brev fra kraftselskapet om at deres strømmåler skal byttes ut med en ny. Dette som følge av modernisering av strømnettet. Næs mener at installasjon av smarte trådløse målere er et eksperiment med folkehelsa.

– Med smartmålere blir folk utsatt for en type stråling som kan være skadelig. Ingen vet hva konsekvensene av denne strålingen på sikt. Det er ganske dramatisk at staten prøver å tvinge dette på folk, sier Næs.

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge få installert automatisk strømmåler i boligen. Det er flere som har reagert på dette. Nylig ble det stiftet en organisasjon Stopp smartmålerne på nasjonalt nivå, hvor Tore sitter i styret.

– Denne saken skaper massiv motstand. Vi skal jobbe for at det skal bli valgfritt om du vil ha en slik måler hjemme eller ikke, slik det er i Storbritannia. Vi må få lov til å si nei til dette, sier Tore.


Helsedirektoratet: Ikke helseskadelig

Norges vassdrags- og energidirektorat har tidligere åpnet for å gi folk fritak fra å få installert smartmåler hvis de viser en legeerklæring på at de er bekymret for konsekvensene og har helseplager som følge av stråling.

Men nå har Helsedirektoratet instruert at fastleger ikke skal skrive slike attester fordi det ikke er dokumentert sammenheng mellom helseplager og stråling fra slike målere.

Også Statens strålevern opplyser på sine nettsider at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.

– Blir dere ikke beroliget av det?  

– Dette handler ikke bare hvor mye stråling, men hva slags stråling. Det er viktig. Disse smartmålerne sender pulset mikrobølgestråling som påvirker kroppen på celle-nivå. Det er flere studier som viser at cellene begynner å oppføre seg annerledes etter stråling. Norge har ikke minst mye høyere grenseverdier for stråling enn mange andre land, sier Tore.

Han peker på Europarådet allerede i 2011 anbefalte landene å redusere grenseverdien for innendørs mikrobølgestråling.

 

Fagdirektør Tone-Mette Sjømoen i Statens strålevern bekrefter at noen land har lavere grenseverdier enn Norge.

– Enkelte land har senket grenseverdiene som følge av politiske prosesser og ikke basert på et faglig gjennomgang. Europarådet har gitt sin anbefaling på bakgrunn av enkelte studier. Vi ser på hele kunnskapsbildet når vi konkluderer, forklarer Sjømoen.

– Alle studier blir vurdert

Ragnhild synes det er problematisk at de nye strømmålere ikke kan slås av slik du kan gjøre med trådløst nettvekt.

– Jeg liker ikke at særlig barn blir bestrålt hele tiden. Vi vet ikke hva konsekvensene av dette blir i fremtiden. Men det finnes etter hvert mange studier som dokumenterer negativ effekt av strålingen og jeg skjønner ikke at myndighetene i Norge og oppegående mennesker i forvaltningen kan se bort fra dem og være så bastante at dette ikke er noe problem, sier Ragnhild.

Sjømoen forteller at de ikke ser bort fra studiene som viser negativ effekt av strålingen.

– De blir vurdert på lik linje med alle andre studier. Det forskes mye på dette og det finnes masse ulike forskningsmiljøer. Det er også forskjell på hvor godt forskningen er gjennomført. Ulike ekspertgrupper går gjennom all forskning og danner seg et helhetlig kunnskapsbildet. Det er dette vi baserer oss på.

– Burde man likevel ikke være mer føre var?

– Målinger viser at strålingen fra smarte strømmålerne er svært svak, langt under én tusendel av grenseverdiene. Vi er helt på linje med Verdens helseorganisasjon når vi sier at det ikke er grunnlag for å redusere strålingen ytterligere. Hvis strålingen hadde vært opp mot grenseverdiene, ville det vært noe annet. Signalene fra de anerkjente forskningsmiljøene er klare på at dette ikke er skadelig, sier Sjømoen.

Samtidig sier hun at det ikke er mulig å sette to strek under det svaret.

– Vi kan aldri garantere hva forskningen vil vise i fremtiden, sier Sjømoen.

Etablerer avdeling i Vestfold  

Verken Ragnhild eller Tore er el-følsomme.

– Men vi kjenner flere som reagerer på stråling og som ikke bli tatt på alvor. Det provoserer meg, sier Tore.

Ved årsskifte fant han ut at nok at nok og begynte å engasjere seg i saken.

– Det er flere grunner til det.  Dette med smartmålere har ikke vært godt nok opplyst. For meg er det et overgrep mot folk å bestemme at alle må ha det. Dette går også utover personvernet. Vi blir overvåket. Strømselskapene vil få vite mye om deg ut av strømbruken din. For eksempel  når du er på ferie, om du går på do om natten og hvilke TV-program du ser på. Det liker jeg ikke. 

– Men dataene skal krypteres etter at Datatilsynet har tidligere uttalt sin bekymring?

– Men alt kan hackes, sier Tore.

Mens han sitter i nasjonalt styret i organisasjonen Stopp smartmålerne, engasjerer seg Ragnhild lokalt. Hun er i ferd med å etablere en lokal avdeling av organisasjonen Stopp smartmålerne.

– Hva kommer dere til å gjøre lokalt?

– Vi skal dele ut informasjon og være for eksempel på stands. Vi vil synes på forskjellige måter, sier Ragnhild.

Ifølge Skagerak Nett har smartmåler flere fordeler: Du slipper å lese av måleren, strømbrudd varsles automatisk og gjør feilrettingen raskere, og du får bedre oversikt over strømforbruket.

– Den eneste fordelen jeg ser er at vi slipper å lese av strømmåleren. Men jeg gjør gjerne det, sier Tore.

 

Bildetekst: ENGASJERER SEG: Tore Næss med lille Kasper her og Ragnhild Marie Næss sier nei til nye smartstrømmålere. Begge engasjerer seg i organisasjonen Stopp smartmålerne. Foto: Emira Holmøy

Pin It on Pinterest

Share This