Vi i styret hadde, inntil denne saken fanget vår interesse, ikke den ringeste anelse om hvem de andre var. På tross av dette har vi samlet oss, selv om vi bor spredt utover det langstrakte land. Felles møtepunkt har vært diverse Facebookgrupper, målsetting er forening. Sammen står vi sterkere om å få bestemme i eget hjem, en selvfølge i det demokratiet vi gjerne vil kalle oss. 

Selv om få av oss har møttes ute i den “virkelige” verden, fant vi allikevel raskt ut at her kunne vi bidra fra hvert vår kant. Slik ser vi for oss at flere mennesker kan komme sammen og stake ut kursen for et samfunn der det er en selvfølge at vi bestemmer i våre hjem. Vi ser det også som en selvfølge at nettselskapene og NVE jobber for oss, og ikke motsatt.

Vi har ingen leder og en “flat struktur “. Ingen i organisasjonen, styret inkludert, mottar godtgjørelse for sitt arbeid. Inntektene kommer fra ditt medlemskap og gaver. Vi er registret i Brønnøysundregisteret og har egen bankkonto, regnskapet skal godkjennes av revisor. Våre aktiviteter og økonomi skal være åpen og lett tilgjengelig for offentligheten

Les mer om oss i styret…

Vedtekter – STOPP Smartmålerne (.pdf)

Pin It on Pinterest

Share This