Nipe har ordet

Nipe Torsteinson Naturligvis er grunnleggeren av Nei til smartmeter mm på Facebook, som snart har 15 000...
Smarte målere og ACER hører sammen

Smarte målere og ACER hører sammen

Når mer enn halvparten av norsk vannkraft skal eksporteres, må kraftunderskuddet dekkes opp… En av hensiktene med smartmålerne er å tilpasse vårt strømforbruk til en ny og mer ustabil kraftleveranse basert på vindkraft og import.

Stordemonstrasjon i Oslo 2. juni

Stordemonstrasjon i Oslo 2. juni

Lørdag 2. juni blir det stordemonstrasjon i Oslo. Målet er å samle minimum 1000 mennesker og vise den store motstanden mot de nye målerne, plassert i våre hjem, som vi aldri har bedt om.

Om styr og stell

Om styr og stell

Vi i styret hadde, inntil denne saken fanget vår interesse, ikke den ringeste anelse om hvem de andre var. På tross av dette har vi samlet oss, selv om vi bor spredt utover det langstrakte land. Et felles møtepunkt har vært Facebook, Målsetting nå er forening og samarbeide på tvers av ulike grupper som vil ha det smartmålerfritt.

Pin It on Pinterest

Share This